Van ống mềm & van trong vườn chống đóng băng

Van ống mềm và van trong vườn GF JRG có cấu tạo chắc chắn với bệ van bằng thép không gỉ đảm bảo hỗ trợ nhiều điều kiện trong khi vẫn duy trì hiệu suất cao nhất. Van trong vườn chống đóng băng cho phép lấy nước quanh năm, bất kể sương giá. Chúng có ren ngoài và định mức áp suất là PN16.

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyễn Văn Trỗi

700000 Phú Nhuận

Việt Nam

GF logo on the headquarters building