Ống hai lớp

Ống hai lớp mang lại sự an toàn tối ưu cho các ứng dụng có yêu cầu cao và rủi ro cao. Hệ thống ống hai lớp ngăn chặn sự rò rỉ của các vật liệu nguy hiểm và bảo vệ con người, môi trường và thiết bị sản xuất. Có hệ thống giám sát rò rỉ trực quan hoặc tự động.

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyễn Văn Trỗi

700000 Phú Nhuận

Việt Nam

GF logo on the headquarters building