Công tắc dẫn điện dựa trên nguyên tắc dẫn điện và có thể được áp dụng cho chất lỏng có độ dẫn điện cao hơn 10 μS/cm.
Các đầu dò phải được nhúng vào bể để bắt đầu đo mức. Chiều dài đầu dò phải phù hợp với mức được đo. Đổ thêm chất lỏng vào bể sẽ thay đổi độ dẫn điện giữa đầu dò tham chiếu và đầu dò. Kết nối có sẵn sẽ được chuyển đổi và sẽ kích hoạt một rơ le cung cấp cho đầu ra.

Lắp đặt nhanh

Sản phẩm này lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng vì mỗi cảm biến có từ hai đến bốn điểm công tắc và chiều dài của đầu dò có thể được cấu hình tại chỗ.

Dễ dàng sử dụng

Thiết kế đơn giản của thiết bị giúp bạn dễ dàng vận hành. Đặt đầu dò vào bể chứa, đổ chất lỏng và ghi lại sự khác biệt về độ dẫn điện.

Giải pháp mang tính kinh tế

Nhờ sự dễ dàng trong lắp đặt và vận hành mà thiết bị này là một giải pháp lý tưởng cho nhiều loại ứng dụng và cũng rất tiết kiệm.

Tính linh hoạt của sản phẩm

Ngoài khả năng cấu hình chiều dài đầu dò tại chỗ, sản phẩm còn có tính năng điều chỉnh độ nhạy và thời gian trễ, đảm bảo tính linh hoạt.

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyen Van Troi

700000 Ho Chi Minh, Phu Nhuan District

Việt Nam