Hệ thống phân tích clo

Hệ thống phân tích clo GF Signet là một hệ thống tích hợp tất cả trong một được thiết kế để đo clo tự do hoặc clo dioxit.

Hệ thống phân tích clo GF Signet là một hệ thống tích hợp tất cả trong một được thiết kế để đo clo tự do hoặc clo dioxit. Lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng, máy phân tích dùng nguồn điện 100-240 VAC, hai đầu ra 4 đến 20 mA và hai rơ-le cơ tiếp xúc khô.

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyễn Văn Trỗi

700000 Phú Nhuận

Việt Nam

GF logo on the headquarters building