Công cụ khoan, ren và kiểm tra

Các công cụ kiểm tra áp suất và ren giúp bạn có thể kết nối với các đường ống hiện có và đảm bảo độ kín của chúng sau khi lắp đặt. Các giải pháp được cung cấp cho cả dòng không áp suất và có áp suất. GF Piping Systems cung cấp một loạt các bộ công cụ và công cụ lẻ bền bỉ với chất lượng cao nhất để đáp ứng mọi yêu cầu.

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyễn Văn Trỗi

700000 Phú Nhuận

Việt Nam

GF logo on the headquarters building