JIG 125

JIG 125 là máy hàn lồng di động, được thiết kế đặc biệt để nối ống nhựa và phụ kiện trực tiếp cho đường ống tại công trường. Nó có thể dễ dàng thay đổi thành máy hàn đối đầu kẹp MD 160 với bộ phụ kiện đặc trưng.

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyễn Văn Trỗi

700000 Phú Nhuận

Việt Nam

GF logo on the headquarters building