Máy ghi thông số hàn WR 200

Máy ghi thông số hàn dành cho máy hàn đối đầu vận hành bằng tay.

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyễn Văn Trỗi

700000 Phú Nhuận

Việt Nam

GF logo on the headquarters building