Giá đỡ

GF Piping Systems sản xuất nhiều loại giá đỡ cứng bao gồm các biến thể dạng nhánh, dạng kẹp, dạng dây đeo và dạng keo với nhiều kích cỡ khác nhau. Giá đỡ có trọng lượng nhẹ nhưng bền, cho phép chúng hỗ trợ các hệ thống ống nhựa và kim loại một cách dễ dàng.

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyễn Văn Trỗi

700000 Phú Nhuận

Việt Nam

GF logo on the headquarters building