Phụ kiện đầu cuối

Các phụ kiện đầu cuối tương ứng với điểm bắt đầu và kết thúc của hệ thống hai lớp và ngăn cách phòng giám sát. Đối với phương pháp đẳng áp phức tạp, phụ kiện đầu cuối được sử dụng để phân đoạn phòng giám sát.

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyễn Văn Trỗi

700000 Phú Nhuận

Việt Nam

GF logo on the headquarters building