Miệng xả & hộp bao của ống

Với hộp bao GF Piping Systems, các đường ống có thể được thay thế dễ dàng mà không làm hỏng thành nhờ chân hộp linh hoạt.

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyễn Văn Trỗi

700000 Phú Nhuận

Việt Nam

GF logo on the headquarters building