Phụ kiện nối mặt bích

Nối mặt bích thường là kết nối cơ học tốt nhất giữa các đoạn ống hoặc để lắp đặt van có kích thước rất lớn.

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyễn Văn Trỗi

700000 Phú Nhuận

Việt Nam

GF logo on the headquarters building