Nắp & nắp đầu cuối

Nắp đậy kín và ngăn hướng dòng chảy cho hệ thống đường ống. Nắp của GF Piping System có nhiều kích thước khác nhau, vật liệu nhựa khác nhau và sắt dẻo để phù hợp với mọi nhu cầu của bạn. Các nắp tạm thời giúp dễ dàng kiểm tra áp suất của đường ống đã lắp đặt.

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyễn Văn Trỗi

700000 Phú Nhuận

Việt Nam

GF logo on the headquarters building