Zawory sterujące

Zawory sterujące GF Piping Systems utrzymują żądaną charakterystykę przepływu w systemie rurowym. Ich niezwykle prosta konstrukcja pozwoliła na ograniczenie wymiarów, dzięki czemu zawory mogą być stosowane w małych przestrzeniach.

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Polska

GF logo on the headquarters building