GF Piping Systems jest pionierem w dziedzinie trwałych, odpornych na korozję i bezobsługowych systemów rurowych o średnicy do d2000. Nasze kompleksowe rozwiązania PE obejmują również łatwe w montażu, szczelne połączenia o szacowanej trwałości wynoszącej 100 lat. Złożone ze specjalistów zespoły tworzą dostosowane do potrzeb rozwiązania bazujące na częściach wytwarzanych na zamówienie, a także świadczą indywidualne usługi doradcze i usługi w zakresie wytwarzania prefabrykatów. 

Trwałe rozwiązania

Bezkorozyjne systemy rurowe z PE to trwałe rozwiązanie do instalacji dystrybucji wody i gazu o szacowanym czasie eksploatacji wynoszącym nawet 100 lat.

Łatwe układanie bez wykopów

Charakterystyczna dla PE elastyczność umożliwia układanie rur w technologii reliningu oraz horyzontalnych przewiertów sterowanych bez konieczności wykonywania wykopów. Skraca to czas budowy i zmniejsza koszty przywracania pierwotnego stanu na powierzchni gruntu, a także pozwala uniknąć zbędnych uszkodzeń infrastruktury.

Wysoka efektywność kosztowa

Systemy z PE są tańsze w utrzymaniu, ponieważ nie ulegają korozji. Ich niska masa pozwala ograniczyć konieczność stosowania ciężkiego sprzętu transportowego na budowie.

Elastyczność zapewniająca bezpieczeństwo

Naturalna sprężystość PE sprawia, że rury pochłaniają uderzenia ciśnienia, drgania i naprężenia powodowane przez ruchy gleby np. podczas trzęsienia ziemi. To zmniejsza ryzyko powstawania pęknięć i wycieków i zapewnia ciągłość dostaw wody i gazu.

Jakie są cztery najważniejsze problemy, z którymi borykają się operatorzy i inżynierowie podczas pracy nad rurociągami o dużych wymiarach? Dowiedz się, jak eksperci GF Piping Systems mogą rozwiązać problemy związane z rurociągami w zakresie zaopatrzenia w wodę i gaz.

Mierzysz się ze skutkami stosowania sztywnych systemów rurowych?

Budowa instalacji ze sztywnych rur żeliwnych lub stalowych wymaga rozległych, otwartych wykopów, a także większej liczby zabezpieczeń i certyfikatów spoin spawanych.

 

 

Układanie bezwykopowe

naturalna elastyczność PE umożliwia bezwykopowe układanie rur. Skraca to czas budowy i zmniejsza koszty związane z robotami ziemnymi i koniecznością przywrócenia powierzchni gruntu do stanu pierwotnego, a także pozwala uniknąć zakłóceń w ruchu i uszkodzeń infrastruktury.

Zastanawiasz się, jak zmniejszyć straty wody?

33% wody pitnej na świecie jest traconych z powodu nieszczelności przestarzałej infrastruktury.

 

 

Odporne na korozję, trwałe połączenia

Szacowany czas eksploatacji systemów z PE wynosi co najmniej 100 lat. PE nie ulega korozji i nie powoduje wycieków, a tym samym nie wymaga konserwacji. Łączenia są zgrzewane, dzięki czemu rury tworzą jedną całość i są odporne na działanie warunków atmosferycznych bez względu na klimat, w jakim się znajdują.

Nie wiesz, jak bezpieczna jest instalacja?

Koszty awarii wynikających z nieprawidłowego wykonania instalacji gazowych sięgają średnio 1 miliona euro.

 

 

Ultradźwiękowe badania nieniszczące

Zastosowanie cyfrowych rozwiązań, w tym urządzeń do ultradźwiękowych badań nieniszczących (NDT) pozwalających wykrywać potencjalne wady i nieszczelności spoin, jeszcze przed przekazaniem instalacji do eksploatacji zapewnia pełne bezpieczeństwo i spokój ducha.

Potrzebujesz szkoleń i wsparcia na miejscu instalacji?
Twoi instalatorzy nie posiadają wystarczającego doświadczenia?

Szkolenia na miejscu i odpowiednie wsparcie są kluczowe dla prawidłowości instalacji, jako że mają znaczący wpływ na całkowity okres eksploatacji systemu.

 

 

Szkolenia – Specialized Education

Dzięki kursom w lokalnym języku i wsparciu na miejscu Twoi klienci i ich instalatorzy zdobędą podstawową wiedzę o zgrzewaniu rur i elementów rurowych.

Dzięki kompleksowej obsłudze możemy oferować w pełni kompatybilne rozwiązania idealnie dostosowane do potrzeb klientów – bez żadnych ograniczeń. Szeroki wybór kształtek i narzędzi oraz najnowocześniejszych technologii zgrzewania i łączenia pozwala tworzyć niezawodne i ekonomiczne instalacje rurowe.

 

Odkryj wszystkie obszary zastosowań, w których GF Piping Systems może Ci pomóc:

Realizacja dużych projektów budowalnych wymaga odpowiednich materiałów. W przypadku korzystania z metalowych systemów rurowych deweloperzy i operatorzy muszą ciągle mierzyć się z powodowanymi przez korozję problemami  prowadzącymi do kosztownych szkód i wycieków wody. Poniżej przedstawiamy kilka referencyjnych projektów, dzięki którym dowiesz się, jak budujemy duże, szczelne i niezawodne instalacje z PE o szacowanym czasie eksploatacji wynoszącym ponad 100 lat. Skontaktuj się z nami przy swoim kolejnym dużym projekcie. 

Porozmawiaj z ekspertem

Projekt referencyjny: Zakłady produkcji nawozów Azomures, Tirgu Mures, Rumunia


Właściciel zakładów produkcji nawozu zgłosił się do GF Piping Systems Romania z prośbą o szybką wymianę starych ruru stalowych DN900 używanych do chłodzenia procesu. 
Dzięki zastosowaniu rozgałęźnych odejść siodłowych ELGEF Plus montowanych przy użyciu narzędzia Topload i urządzeń do zgrzewania doczołowego oraz dzięki szkoleniom przeprowadzanym na miejscu przez ekspertów od montażu udało nam się wymienić całą instalację w ciągu zaledwie jednego miesiąca. 

Porozmawiaj z ekspertem

Projekt referencyjny: Przedsiębiorstwo wodociągowe Publiacqua, Florencja, Włochy

Gigantyczne zapadlisko powstałe w wyniku wycieku z rury żeliwnej pochłonęło trzydzieści samochodów

Do GF Piping Systems Italy wpłynęło zgłoszenie o awarii, którą udało nam się usunąć w ciągu 24 godzin. Dostawa wody została szybko przywrócona dzięki zastosowaniu łatwych w montażu muf ELGEF Plus, muf do systemów rury w rurze i łączników kołnierzowych MULTI/JOINT® 3000 Plus.

Ulotka

Projekt referencyjny: Przedsiębiorstwo wodociągowe FARYS, Gent, Belgia

Wymiana dużych rurociągów przesyłowych w gęsto zaludnionych obszarach często jest ogromnym wyzwaniem dla firm wodociągowych. Prace prowadzone bezwykopowo ultradźwiękowe badania nieniszczące (NDT) minimalizują ryzyko i zwiększają bezpieczeństwo. 

Porozmawiaj z ekspertem

Projekt referencyjny: Ochrona przeciwpożarowa w Nadrenii-Palatynacie, Niemcy

W budynkach komercyjnych ochrona przed pożarem ma kluczowe znaczenie. Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i zmniejszyć koszty ubezpieczenia, w instalacji zastosowano kształtki ELGEF Plus z zatwierdzeniem FM. Dodatkowo w celu ułatwienia integracji z istniejącą instalacją budynku użyto muf MULTI/JOINT 3000 Plus.

Ulotka

Projekt referencyjny: Zakład przetwórstwa żywności Agristo, Wielsbeke, Belgia

W 100% bezpieczna i stabilna dostawa gazu jest kluczowa dla niezawodnej i efektywnej kosztowo produkcji żywności.

Aby zagwarantować najlepsza jakość połączeń rurociągu gazowego, podczas montażu użyto muf ELGEF Plus, narzędzi, zgrzewarek oraz cyfrowego narzędzia Track & Trace do dokumentowania i gromadzenia danych.

Powiązane systemy

Nasze rozwiązania

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Polska

GF logo on the headquarters building