GF Piping Systems jest pionierem w dziedzinie trwałych, odpornych na korozję i bezobsługowych systemów rurowych o średnicy do d2000. Nasze kompleksowe rozwiązania PE obejmują również łatwe w montażu, szczelne połączenia o szacowanej trwałości wynoszącej 100 lat. Złożone ze specjalistów zespoły tworzą dostosowane do potrzeb rozwiązania bazujące na częściach wytwarzanych na zamówienie, a także świadczą indywidualne usługi doradcze i usługi w zakresie wytwarzania prefabrykatów. 

Trwałe rozwiązania

Bezkorozyjne systemy rurowe z PE to trwałe rozwiązanie do instalacji dystrybucji wody i gazu o szacowanym czasie eksploatacji wynoszącym nawet 100 lat.

Łatwe układanie bez wykopów

Charakterystyczna dla PE elastyczność umożliwia układanie rur w technologii reliningu oraz horyzontalnych przewiertów sterowanych bez konieczności wykonywania wykopów. Skraca to czas budowy i zmniejsza koszty przywracania pierwotnego stanu na powierzchni gruntu, a także pozwala uniknąć zbędnych uszkodzeń infrastruktury.

Wysoka efektywność kosztowa

Systemy z PE są tańsze w utrzymaniu, ponieważ nie ulegają korozji. Ich niska masa pozwala ograniczyć konieczność stosowania ciężkiego sprzętu transportowego na budowie.

Elastyczność zapewniająca bezpieczeństwo

Naturalna sprężystość PE sprawia, że rury pochłaniają uderzenia ciśnienia, drgania i naprężenia powodowane przez ruchy gleby np. podczas trzęsienia ziemi. To zmniejsza ryzyko powstawania pęknięć i wycieków i zapewnia ciągłość dostaw wody i gazu.

What are the top four issues that operators and engineers face when working with large dimension building projects? Find out how GF Piping Systems experts can solve your pipeline challenges in water and gas supply.

Mierzysz się ze skutkami stosowania sztywnych systemów rurowych?

Budowa instalacji ze sztywnych rur żeliwnych lub stalowych wymaga rozległych, otwartych wykopów, a także większej liczby zabezpieczeń i certyfikatów spoin spawanych.

 

 

Układanie bezwykopowe

naturalna elastyczność PE umożliwia bezwykopowe układanie rur. Skraca to czas budowy i zmniejsza koszty związane z robotami ziemnymi i koniecznością przywrócenia powierzchni gruntu do stanu pierwotnego, a także pozwala uniknąć zakłóceń w ruchu i uszkodzeń infrastruktury.

Zastanawiasz się, jak zmniejszyć straty wody?

33% wody pitnej na świecie jest traconych z powodu nieszczelności przestarzałej infrastruktury.

 

 

Odporne na korozję, trwałe połączenia

Szacowany czas eksploatacji systemów z PE wynosi co najmniej 100 lat. PE nie ulega korozji i nie powoduje wycieków, a tym samym nie wymaga konserwacji. Łączenia są zgrzewane, dzięki czemu rury tworzą jedną całość i są odporne na działanie warunków atmosferycznych bez względu na klimat, w jakim się znajdują.

Nie wiesz, jak bezpieczna jest instalacja?

Koszty awarii wynikających z nieprawidłowego wykonania instalacji gazowych sięgają średnio 1 miliona euro.

 

 

Ultradźwiękowe badania nieniszczące

Zastosowanie cyfrowych rozwiązań, w tym urządzeń do ultradźwiękowych badań nieniszczących (NDT) pozwalających wykrywać potencjalne wady i nieszczelności spoin, jeszcze przed przekazaniem instalacji do eksploatacji zapewnia pełne bezpieczeństwo i spokój ducha.

Potrzebujesz szkoleń i wsparcia na miejscu instalacji?
Twoi instalatorzy nie posiadają wystarczającego doświadczenia?

Szkolenia na miejscu i odpowiednie wsparcie są kluczowe dla prawidłowości instalacji, jako że mają znaczący wpływ na całkowity okres eksploatacji systemu.

 

 

Szkolenia – Specialized Education

Dzięki kursom w lokalnym języku i wsparciu na miejscu Twoi klienci i ich instalatorzy zdobędą podstawową wiedzę o zgrzewaniu rur i elementów rurowych.

Dzięki kompleksowej obsłudze możemy oferować w pełni kompatybilne rozwiązania idealnie dostosowane do potrzeb klientów – bez żadnych ograniczeń. Szeroki wybór kształtek i narzędzi oraz najnowocześniejszych technologii zgrzewania i łączenia pozwala tworzyć niezawodne i ekonomiczne instalacje rurowe.

 

Odkryj wszystkie obszary zastosowań, w których GF Piping Systems może Ci pomóc:

Realizacja dużych projektów budowalnych wymaga odpowiednich materiałów. W przypadku korzystania z metalowych systemów rurowych deweloperzy i operatorzy muszą ciągle mierzyć się z powodowanymi przez korozję problemami  prowadzącymi do kosztownych szkód i wycieków wody. Poniżej przedstawiamy kilka referencyjnych projektów, dzięki którym dowiesz się, jak budujemy duże, szczelne i niezawodne instalacje z PE o szacowanym czasie eksploatacji wynoszącym ponad 100 lat. Skontaktuj się z nami przy swoim kolejnym dużym projekcie. 

Projekt referencyjny: Zakłady produkcji nawozów Azomures, Tirgu Mures, Rumunia


Właściciel zakładów produkcji nawozu zgłosił się do GF Piping Systems Romania z prośbą o szybką wymianę starych ruru stalowych DN900 używanych do chłodzenia procesu. 
Dzięki zastosowaniu rozgałęźnych odejść siodłowych ELGEF Plus montowanych przy użyciu narzędzia Topload i urządzeń do zgrzewania doczołowego oraz dzięki szkoleniom przeprowadzanym na miejscu przez ekspertów od montażu udało nam się wymienić całą instalację w ciągu zaledwie jednego miesiąca. 

Projekt referencyjny: Przedsiębiorstwo wodociągowe Publiacqua, Florencja, Włochy

Gigantyczne zapadlisko powstałe w wyniku wycieku z rury żeliwnej pochłonęło trzydzieści samochodów

Do GF Piping Systems Italy wpłynęło zgłoszenie o awarii, którą udało nam się usunąć w ciągu 24 godzin. Dostawa wody została szybko przywrócona dzięki zastosowaniu łatwych w montażu muf ELGEF Plus, muf do systemów rury w rurze i łączników kołnierzowych MULTI/JOINT® 3000 Plus.

Projekt referencyjny: Przedsiębiorstwo wodociągowe FARYS, Gent, Belgia

Wymiana dużych rurociągów przesyłowych w gęsto zaludnionych obszarach często jest ogromnym wyzwaniem dla firm wodociągowych. Prace prowadzone bezwykopowo ultradźwiękowe badania nieniszczące (NDT) minimalizują ryzyko i zwiększają bezpieczeństwo. 

Projekt referencyjny: Ochrona przeciwpożarowa w Nadrenii-Palatynacie, Niemcy

W budynkach komercyjnych ochrona przed pożarem ma kluczowe znaczenie. Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i zmniejszyć koszty ubezpieczenia, w instalacji zastosowano kształtki ELGEF Plus z zatwierdzeniem FM. Dodatkowo w celu ułatwienia integracji z istniejącą instalacją budynku użyto muf MULTI/JOINT 3000 Plus.

Projekt referencyjny: Zakład przetwórstwa żywności Agristo, Wielsbeke, Belgia

W 100% bezpieczna i stabilna dostawa gazu jest kluczowa dla niezawodnej i efektywnej kosztowo produkcji żywności.

Aby zagwarantować najlepsza jakość połączeń rurociągu gazowego, podczas montażu użyto muf ELGEF Plus, narzędzi, zgrzewarek oraz cyfrowego narzędzia Track & Trace do dokumentowania i gromadzenia danych.

Powiązane systemy

Nasze rozwiązania

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Polska