Vi ser fram til arrangementet Seatrade i Miami neste år!

Takk for at du hjelper oss å gjøre dette arrangementet mulig. Målet med dette arrangementet er å bli bedre kjent med deg og vise deg detaljer og muligheter med produktene våre. Sammen skal vi bygge en mer bærekraftig fremtid!

Vi er glade for å se deg der og sørg for å bli igjen etterpå for spørsmål og svar.

Ha det hyggelig!

Utstillingshøydepunktene våre

Kontakt

Debora Metzger

Project Manager Exhibitions

Georg Fischer Piping Systems Ltd

Ebnatstrasse 111

8201 Schaffhausen

Sveits