CONTAIN-IT Plus

Zajistíme, aby nic neuniklo. CONTAIN-IT Plus nabízí správné řešení a vysokou kvalitu pro přepravu nebezpečných médií ve všech průmyslových aplikacích.

Jedno řešení vás ochrání dvakrát – je spolehlivé, bezpečné a je určené pro přepravu nebezpečných látek. Systém CONTAIN-IT Plus propojuje chemickou odolnost vyhrazené vnitřní trubky s dalším zabezpečením ochranné trubky. Kromě širokého portfolia standardních produktů s armaturami, ventily, elektrickými a pneumatickými pohony, mechanickými přípojkami a systémy detekce úniků dodává společnost Georg Fischer další služby pro konkrétní projekty, jako jsou individualizované produkty, prefabrikované úseky, podpora při projektování a jeho realizace nebo školení na místě.

Kompletní integrita potrubních systémů

Projekty v mnoha průmyslových aplikacích s různými provozními podmínkami vyžadují konzistentní řešení od plánování až po údržbu. GF Piping Systems jako dodavatel toto vše pokrývá. Naším cílem je podporovat zákazníky poskytováním komplexního řešení založeném na širokém portfoliu standartních výrobků s pokročilými kompetencemi, jako jsou inženýrské služby, řešení na míru, školení a relevantní data pro plánování, jako např. knihovny CAD pro specifické produkty.

Specialisté GF nabízejí individuální podporu a poradenství při výběru správného materiálu pro vaši konkrétní aplikaci. Díky plně plastové konstrukci s dvojitou ochranou nabízí společnost GF řešení bez rizika koroze a s delší životností než kovové alternativy.

Shlédněte sérii videí a seznamte se s našimi odborníky na CONTAIN-IT Plus. 

Epizoda 1: Minimalizace rizik při přepravě nebezpečných médií

Manipulace s nebezpečnými médii vyžaduje opatření v návrhu provozu, která chrání naše životní prostředí, zdraví a bezpečnost zaměstnanců a stálou kvalitu konečného produktu. Kvůli znečištění životního prostředí a těžkým haváriím musí organizace zajistit, aby jejich činnost nezpůsobila žádné škody.

Please accept all cookies to view the youtube video content.

Epizoda 2: Globální služby a podpora

Při navrhování dvojitých ochranných systémů je třeba zohlednit vlastnosti materiálu ve vztahu k provozním a vnějším faktorům. Tyto ovlivňující faktory mohou vést k mechanickému, tepelnému a chemickému namáhání. Tato namáhání a jejich důsledky je třeba vypočítat. Odborníci společnosti GF Piping Systems nabízejí individuální podporu a poradenství při výběru správného materiálu a výpočtu daných hodnot pro vaši konkrétní aplikaci.

Please accept all cookies to view the youtube video content.

Epizoda 3: Instalace

Dvojitý ochranný systém CONTAIN-IT Plus od společnosti GF Piping Systems je řešením, které zabraňuje znečištění životního prostředí, snižuje riziko úrazů zaměstnanců a zajišťuje vyšší kvalitu konečného produktu a využitelnost provozu. Digitální knihovny, odborníci na materiály, technická dokumentace, standardní a pokročilé inženýrské služby a široké standardní portfolio se všemi relevantními nástroji zajišťují to pravé řešení pro všechny individuální projekty.

Please accept all cookies to view the youtube video content.

Epizoda 4: Kvalita a bezpečnost

Pro minimalizaci rizika úniku na nulu je zásadní výběr vhodných materiálů potrubního systému s ohledem na provozní podmínky konkrétního projektu. Společnost GF Piping Systems nabízí online nástroj pro výběr vhodného materiálu pro potrubí a těsnění a volbu správných technologií spojování dle chemické odolnosti. Odborníci společnosti GF Piping Systems také nabízí individuální posouzení provozních podmínek konkrétního projektu.

Please accept all cookies to view the youtube video content.

Epizoda 5: Pokročilé inženýrské služby

Systémy s dvojitou ochranou se instalují a provozují ve velmi náročných aplikacích a oblastech: Systémy musí odolávat výkyvům teploty, tlaku a vysoce agresivním chemickým směsím, jako je například odpadní voda. Tým servisních inženýrů společnosti GF Piping Systems zajišťuje bezpečný provoz systému po dobu jeho životnosti na základě příslušných výpočtů, jako je například statická analýza.

Please accept all cookies to view the youtube video content.

Další informace o systémech s dvojitou ochranou

Zjistěte více o systémech dvojité ochrany, které zabraňují znečišťování životního prostředí, snižují rizika úrazů zaměstnanců a zajišťují vyšší kvalitu konečných produktů a využitelnost provozu.

Kontaktujte nás

Budeme vás co nejdříve kontaktovat. Abychom vám mohli poskytnout co nejlepší služby, uveďte nám prosím několik stručných informací o vašem projektu, abychom vám mohli přiřadit konzultanta, který bude vyhovovat vašim požadavkům.

Please accept all cookies to view the external content.

Georg Fischer Piping Systems Ltd

Ebnatstrasse 111

8201 Schaffhausen

Švýcarsko

GF logo on the headquarters building