Wibracyjne widełkowe czujniki poziomu przeznaczone są do pomiaru poziomu cieczy lub granulowanych i sproszkowanych ciał stałych. Po zamontowaniu na zbiorniku monitorują procesy napełniania i opróżniania i generują alarmy przepełnienia czy suchobiegu. Ich działanie opiera się na drganiach sondy widełkowej wywoływanych przez obwód elektroniczny. Kiedy medium sięgnie sondy lub ją zakryje, częstotliwość drgań ulega zmianie. Układ elektroniczny wyczuwa tę zmianę i na jej podstawie po upływie określonej zwłoki generuje odpowiedni sygnał wyjściowy.

Bezpieczeństwo pracy

W zastosowaniach przemysłowych zapewnienie bezpieczeństwa pracy jest niezwykle istotne. Wibracyjne czujniki poziomu GF o prostej, bezpiecznej konstrukcji zapewniają pełne bezpieczeństwo i zgodność z przepisami.

Niezwykła trwałość

Wibracyjne czujniki poziomu posiadają wysoce wytrzymałą powłokę gwarantującą ich płynne działanie nawet w obecności żrących lub agresywnych mediów.

Łatwa konserwacja

Przeznaczone do pracy w różnych zakresach temperatur i ciśnienia oraz z różnymi mediami wibracyjne czujniki poziomu nie wymagają lub wymagają tylko niewielkiej konserwacji. To pozwala w łatwy sposób zadbać o niezawodną pracę instalacji.

Wysoki poziom niezawodności

Dzięki bezpiecznej konstrukcji naszych czujników wibracyjnych zawsze będziesz mieć pewność, że Twoja instalacja pracuje tak, jak powinna.

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Polska