gfps-image-hero-banner-conductivity-resistivity.jpg

Sondy przewodnośći/oporności

Sondy GF do pomiaru przewodności właściwej/oporności zostały opracowane z myślą o uniwersalności instalacji i dokładności pomiaru w całym zakresie dynamicznym.

Elektrody GF do pomiaru przewodności właściwej/rezystywności doskonale sprawdzają się w wielu zastosowaniach, od monitorowania jakości wody o wysokiej czystości po słabe kwasy i zasady.

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Polska

GF logo on the headquarters building