GF Piping Systems pomaga wyeliminować część mających poważne skutki zagrożeń występujących w elektrowniach, w tym przerwy w produkcji i zwiększone koszty konserwacji z powodu wycieków spowodowanych korozją, pęknięciami rur i zablokowanymi zaworami. 

value-bar-icon-6 Mniejsze koszty i niższe ryzyko

Nasze bezobsługowe termoplastyczne systemy rurowe są szybkie i łatwe do zamontowania, co dodatkowo zmniejsza koszty. Dzięki swojej elastyczności w dużym stopniu kompensują naturalne ruchy podłoża, nawet w przypadku trzęsienia czy osunięcia się ziemi.

value-bar-icon-1 Gwarantowana jakość instalacji

Narzędzia GF Piping Systems do badań nieniszczących sprawdzają jakość zgrzewów systemu termoplastycznego za pomocą ultradźwięków i odpowiednio je oceniają. Pozwala tu uniknąć strat materiału i czasu pracy, a także zwiększa bezpieczeństwo systemu.

value-bar-icon-5 Szybka, wysokiej jakości instalacja

GF Piping Systems może prefabrykować kształtki segmentowe i niestandardowe segmenty rurowe i dostarczyć je w całości na miejsce montażu. To pozwala zmniejszyć wymagane nakłady pracy oraz czas instalacji, jednocześnie zwiększając szybkość montażu.

hr Większa wydajność pracy

Nasze technologie kontrolno-pomiarowe wykorzystują dane systemowe i procesowe, umożliwiając klientom optymalizację zastosowań. Pneumatyczne i elektryczne urządzenia uruchamiające pozwalają bardziej efektywnie kierować pracą personelu, jednocześnie zwiększając kontrolę nad procesem i jakością.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności

Do sprawnej produkcji energii elektrownie wymagają różnych substancji chemicznych. Do najbardziej wrażliwych obszarów należą instalacje uzdatniania wody chłodzącej i kotłowej, ponieważ to ich awaria, głównie z powodu korozji chemicznej, ma bezpośredni wpływ na ciągłość procesu wytwarzania energii.

Powiązane systemy

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Polska

GF logo on the headquarters building