value-bar-icon-3 Zapobieganie zanieczyszczeniu metalem przy produkcji w warunkach czystych

value-bar-icon-gear2 Elastyczność rur plastikowych ogranicza ryzyko uderzenia wodnego

value-bar-icon-6 Brak korozji i inkrustacji ogranicza do minimum konieczność konserwacji

wolke Niska przewodność termiczna powoduje minimalną utratę ciepła

Produkty

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Polska