Tietosuojalausunto

1. Tähtäin

Georg Fischer Ltd, joka perustettiin Sveitsissä yritysnumerolla CHE‑108.778.486, ja sen tytäryhtiöt (yhdessä ”GF”) pitävät henkilökohtaisten tietojen yksityisyyttä ja turvallisuutta hyvin tärkeänä asiana.

Tämä verkkopohjainen tietosuoja- ja evästekäytäntö (”käytäntö”) koskee GF:n verkkosivujen ja sovellusten (”GF-verkkosivustot”) käyttöä. GF-verkkosivusto antaa tietoja GF:stä, sen tuotteista ja palveluista, operaattorien mahdollisuuksista sekä tietoja investoijille.

GF käsittelee henkilökohtaisia tietoja soveltuvien tiedonsuojalakien mukaan. Henkilökohtaisilla tiedoilla tarkoitetaan mitä tahansa tietoja, joilla sinut tunnistetaan tai joita voidaan kohtuullisesti käyttää sinun tunnistamiseen. Käytännössä kuvataan GF:n keräämien henkilökohtaisten tietojen tyyppi, kun käytät GF-verkkosivustoja ja/tai palveluja, joita GF-verkkosivustot tarjoavat, sekä miten ja mihin tarkoituksiin GF-kerää ja saattaa lisäkäsitellä, käyttää, jakaa ja paljastaa näitä henkilökohtaisia tietoja. Lisäksi se määrittää oikeutesi tällaisten henkilökohtaisten tietojen suhteen.

Tämä käytäntö ei välttämättä ole kattava kuvaus GF:n tiedonkäsittelystä. Muut tietosuojalausunnot tai vastaavat asiakirjat saattavat soveltua tiettyihin olosuhteisiin.

Käyttämällä GF-verkksivustoja hyväksyt, että henkilökohtaisia tietojasi saatetaan käsitellä tässä määritetyllä tavalla ja suostut evästeiden ja muiden tunnistustapojen käyttöön ja paikalliseen tallentamiseen tämän käytännön mukaisesti. Jos et hyväksy tätä käytäntöä, älä jatka GF-verkkosivustojen käyttöä.  Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, aseta selainasetuksesi sen mukaan tai ole käyttämättä GF-verkkosivustoja.

2. Valvoja, Tietosuoja-asiamies

Ellei GF ole ilmoittanut toisin joissakin tapauksissa (esim. käyttöehtojen mukaan tai muita tietoja GF-verkkosivustojen tarjoamasta tietystä palvelusta), Georg Fischer Ltd, Amlser-Laffon-Strasse 9, 8021 Schaffhausen, Sveitsi, on rekisterinpitäjä henkilötietojesi käsittelyyn GF-verkkosivustojen kautta. Tapauksissa, joissa Georg Fischer Ltd:n tytäryhtiö kommunikoi kanssasi muilla tavoilla (esim. sähköpostilla, kirjeellä, puhelimitse, henkilökohtaisesti jne.) tai tarjoaa sinulle palveluja GF-verkkosivustojen kautta, tämä tytäryhtiö on tietojesi rekisterinpitäjä. Tässä on luettelo ja tiedot tällaisista GF-tytäryhtiöistä: Tietoja GF:stä.

Yksityiskohtaisten tietojen kysely, kommentti, vaatimus tai huoli koskien tätä käytäntöä ja tietosuojaa voidaan osoittaa GF:n tietosuojavastaavalle seuraavilla tavoilla: sähköpostilla osoitteeseen dataprotection@georgfischer.com tai kirjeitse osoitteeseen Data Protection Officer, Georg Fischer Ltd., Amlser-Laffon-Strasse 9, 8021 Schaffhausen.

3. Henkilökohtaisen tiedon laji, käsittelytavat ja -tarkoitukset

(a)       Pyyntösi

Jos lähetät GF-verkkosivustojen (esim. uutiskirjeet, kutsut tapahtumiin, tilit, suljetut käyttäjäryhmät) tarjoamien palvelujen pyynnön, yhteydenottopyynnön, lisätietojen pyynnön GF-tuotteista ja -palveluista tai mediatiedustelun, sinua saatetaan pyytää antamaan tiettyjä henkilökohtaisia tietoja, kuten etu- ja sukunimi, titteli, yritys, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero jne.

Jos vapaaehtoisesti annat tai annat saataville GF:lle henkilökohtaisia tietoja GF-verkkosivustojen käytön kautta tai sähköisesti millään tavalla, esim. lisäämällä niitä rekisteröintilomakkeeseen, tilaamalla uutiskirjeen, lähettämällä sähköpostia, antamalla palautetta, täyttämällä asiakaskyselyn, osallistumalla kilpailuun jne., GF saattaa kerätä ja käsitellä tällaisia henkilökohtaisia tietoja tarkoitukseen, joka ilmaistaan tai joka käy selväksi olosuhteista keräyksen aikana. GF saattaa erityisesti käsitellä henkilötietojasi kuten on tarpeen pyyntösi tai tiedustelusi hallinnoimiseen ja pyydetyn palvelun tai asianmukaisen vastauksen toimittamiseen.

Lisäksi soveltuvan lain mukaisesti ja tarvittaessa GF saattaa käsitellä henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin, joihin GF:llä on oikeutettu intressi, kuten (i) GF-verkkosivustojen tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen, parantaminen ja kehittäminen, (ii) tilastolliset ja markkinatutkimustarkoitukset, (iii) tekniset toiminnot ja turvallisuus, (iv) oikeudellisten vaatimusten vaatiminen ja puolustus oikeusriidoissa ja virallisissa menettelyissä, (v) soveltuvien lakien ja säännösten noudattaminen tai (vi) muut lain säätämät tai sallimat tarkoitukset.

Jos olet rekisteröitynyt vastaanottamaan säännöllisiä päivityksiä GF:ltä, voit kieltäytyä vastaanottamasta tätä viestintää milloin tahansa lähettämällä pyynnön edellä kohdassa 2 annetuun osoitteeseen. Jos päätät kieltäytyä antamasta GF:n pyytämiä henkilötietoja, et ehkä pysty avaamaan tai käyttämään joitakin GF-sivustojen osia, palveluja tai toimintoja eikä GF ehkä pysty vastaamaan kyselyysi.

(b)      palvelimen lokitiedostot

Kun avaat GF-verkkosivustoja, GF:n verkkopalvelin kerää, tallentaa ja säilyttää palvelimen lokitiedostoihin tiettyjä tietoja käynnistäsi automaattisesti, esim. pyynnön lähettävän tietokoneen tai mobiililaitteen verkkoprotokollaosoite (IP), tiedostotopyyntösi sekä sen päivämäärä, kellonaika ja kesto, HTTP-vastauskoodi, vierailemiesi GF-verkkosivustojen sivut, verkkosivusto, jolta siirryt GF-verkkosivuille (viittaavan sivun URL), verkkoselaimen tyyppi, versio ja kieli, pyynnön lähettäneen tietokoneen tai mobiililaitteen käyttöjärjestelmä sekä evästeet, joista selaimesi saatetaan tunnistaa. Lisätietoja evästeistä on alla olevassa kohdassa 8. Näitä tietoja ei analysoida niin, että henkilöitä voidaan tunnistaa niistä. GF kerää ja käsittelee näitä tietoja teknisellä tasolla operatiivisiin tarkoituksiin vastaavien GF-sivustojen näyttämiseksi, niiden asianmukaisen toimimisen varmistamiseksi, paremman ymmärryksen saamiseksi käyttäjien toiminnasta, tarjooman parantamiseksi sekä vakauden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

(c)      Ei automatisoituja päätöksiä tai profiileja

GF ei käytä sinulta keräämiään henkilötietoja päätösten tekemiseen vain automaattisen käsittelyn perusteella, eikä GF käsittele henkilötietojasi automaattisesti tarkoituksenaan arvioida tiettyjä henkilökohtaisia näkökantoja (profilointi).

4. Henkilökohtaisen tiedon siirto

GF-liiketoimien yhteydessä ja tietojen käsittelyn tarkoituksen mukaisesti, kuten on määritetty kohdassa 3, GF saattaa siirtää henkilötietoja kolmansille osapuolille siinä määrin kuin siirto sallitaan ja GF pitää sitä soveltuvana, jotta tämä voi käsitellä tietoja GF:lle tai mahdollisesti tämän omiin tarkoituksiin. GF saattaa erityisesti luovuttaa henkilökohtaisia tietoja kolmansille osapuolille (”vastaanottajat”) seuraavissa tapauksissa:

(a)      Kuka tahansa GF-rekisterinpitäjätaho voi siirtää henkilötietojasi muille GF-tahoille ja kenelle tahansa kolmannen osapuolen palveluntarjoajalle (”käsittelijät”), jolle GF-rekisterinpitäjätaho delegoi kaikki tai osan käsittelystä (esim. ylläpitopalveluntarjoajat, e-markkinointipalveluntarjoajat, teknisen tuen tarjoajat jne.). Käsittelijöillä on lupa käyttää henkilötietojasi vain niihin tarkoituksiin, joihin ne alunperin kerättiin. Käsittelijät valitsee huolella asianmukainen GF-rekisterinpitäjätaho. He ovat sopimusvelvollisia käsittelemään henkilökohtaisia tietojasi ainoastaan GF-rekisterinpitäjätahon ohjeiden mukaan, tämän käytännön ja soveltuvien tiedonsuojalakien mukaisesti, henkilötietojen pitämiseksi luottamuksellisina ja asianmukaisten teknisten ja organisaatiollisten toimenpiteiden toteuttamiseksi henkilötietojen suojelua varten.

(b)       Asianmukainen GF-rekisterinpitäjätaho saattaa myös julkistaa henkilötietoja sulautuman, yrityskaupan, konkurssin tai myynnin, kaiken tai käytännössä kaiken omaisuuden siirtymisen tai jonkin muun siirron yhteydessä.

(c)        GF saattaa julkistaa henkilötietojasi tietyille viranomaisille vastatakseen laillisten valtionhallinnon yksikköjen asianmukaisiin pyyntöihin tai soveltuvan lain, oikeuden määräyksen tai hallituksen määräysten niin vaatiessa.

(d)       GF saattaa julkistaa henkilötietojasi, kun se on tarpeen yritysten tarkastuksia varten tai tutkittaessa vaatimustenmukaisuus- tai turvallisuusuhkaa tai vastattaessa sellaiseen.

Vastaanottajat saattavat sijaita Sveitsissä tai missä tahansa muussa maailman maassa. Voit erityisesti olettaa, että henkilötietojasi siirretään mihin tahansa maahan, jossa GF-ryhmää edustavat tytäryhtiöt, sivuliikkeet tai muut toimistot, sekä muihin maihin Euroopassa ja Yhdysvalloissa, missä GF:n palveluntarjoajat sijaitsevat (kuten Microsoft, T-Systems, Publicis Pixelpark (DE), Siteimprove GmbH (CH), Google (USA), Umantis (DE), Prescreen International GmbH (AT)). Jos GF siirtää tietoja maahan, jossa ei ole riittävää oikeudellista tietosuojaa, GF varmistaa asianmukaisen suojauksen tason, jota vaaditaan laillisesti, käyttämällä asianmukaisia sopimuksia (erityisesti Euroopan komission vakiosopimuslausekkeiden perusteella), tai GF luottaa lakisääteisiin poikkeuksiin suostumuksesta, sopimusten toteuttamiseen, oikeudellisten vaatimusten perustamiseen, käyttöön tai täytäntöönpanoon, yleiseen etuun tai julkaistuihin henkilökohtaisiin tietoihin tai koska kyseessä olevien henkilöiden koskemattomuutta on suojeltava. Voit pyytää lisätietoja näistä toimenpiteistä ottamalla yhteyttä osoitteisiin, jotka on annettu kohdassa 2 edellä.

Ellei muuten mainita tässä käytännössä tai muissa tietosuojalausunnoissa tiettyjä olosuhteita koskien, GF ei myy tai muutoin siirrä henkilötietojasi kolmansille osapuolille ilman nimenomaista hyväksymistäsi.

5. Säilytysajat

GF käsittelee ja säilyttää henkilötietojasi niin pitkään kuin tarvitaan sen tarkoituksen täyttämiseen, johon ne kerättiin, tai lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi tai muihin tarkoituksiin, joilla käsittelyllä pyritään, sekä tätä pidemmäksi ajaksi laillisten säilytys- ja dokumentointivelvoitteiden mukaisesti. Lisäksi GF saattaa säilyttää henkilötietoja niin pitkään kuin vaatimuksia voidaan esittää GF:ää vastaan tai siinä määrin kuin GF on muutoin laillisesti velvoitettu tekemään niin tai jos lailliset kaupalliset edut edellyttävät lisäsäilytystä (esim. todisteita ja asiakirjoja varten).

Heti kun henkilötietoja ei enää tarvita edellä mainittuihin tarkoituksiin, ne poistetaan tai anonymisoidaan mahdollisuuksien mukaan. Jos henkilötietoja joudutaan säilyttämään laillisia syitä varten, niiden käyttö estetään eikä niiden käsittelyä voi jatkaa.

6. Henkilökohtaisen tiedon turvallisuus

GF on ryhtynyt asianmukaisiin teknisiin ja organisaatiollisiin turvatoimiin henkilökohtaisten tietojesi suojelemiseksi valtuuttamatolta käytöltä, väärältä käytöltä tai julkistamiselta, valtuuttamattomilta muutoksilta ja laittomalta hävittämiseltä tai tahattomalta menettämiseltä. GF on erityisesti toteuttanut asianmukaisia sisäisiä tietoturvakäytäntöjä, koulutuksia, IT- ja verkkoturvallisuusratkaisuja, kulunvalvontaa ja -rajoituksia, tietovälineiden ja lähetysten salaamista, pseudonymisointia, tarkistuksia. Kaikki työntekijät, käsittelijät ja muut kolmannet osapuolet, joilla on pääsy henkilötietoihin, ovat velvollisia pitämään henkilötiedot luottamuksellisina ja turvassa.

7. Oikeutenne

Soveltuvan lain mukaan sinulla saattaa olla joitakin tai kaikki henkilötietojasi koskevat seuraavat oikeudet:

(a)       Oikeus saada vahvistus siitä, käsitteleekö GF henkilötietojasi, ja jos käsittelee, saada käyttöösi niiden kopion;

(b)       Oikeus oikaista henkilötietojasi tai saada ne poistetuksi, kunhan soveltuvia laillisia vaatimuksia noudatetaan (esim. poistamisoikeuden edellytykset määrittävät erityisesti, että henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joihin ne kerättiin tai muutoin käsiteltiin, oikeudenkäynnin tueksi tai lakisääteisten säilyttämisvaatimusten noudattamiseksi);

(c)        Oikeus käsittelyn rajoittamiseen erityisesti (i) kiistäessäsi henkilötietojen paikkansapitävyyden ajaksi, jolloin GF voi tarkistaa henkilötietojen paikkansapitävyyden, (ii) vastustaessasi henkilötietojen poistamista (kun oikeus poistamiseen pätee) ja pyytäessäsi sen sijaan niiden käytön rajoittamista, (iii) kun GF ei enää tarvitse henkilötietoja alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisten vaatimusten asettamiseen, käyttämiseen tai puolustamiseen, ja (iv) kun sinä ja GF yhä kiistätte onnistuneen vastustuksen esittämisen;

(d)       Oikeus henkilötietojesi käsittelemisen vastustamiseen, ellei GF voi esittää pakottavia laillisia perusteita henkilötietojesi käsittelylle. Koskien henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, sinulla voi olla oikeus vastustaa tätä milloin tahansa;

(e)       Oikeus henkilötietojen siirrettävyyteen uudelle toimittajalle (tarvittaessa);

(f)         Oikeus tehdä valitus asianmukaiselle valvontaviranomaiselle erityisesti (i) tietosuojaviranomaiselle, joka toimii asuinpaikallasi, työpaikallasi tai väitetyn rikkomisen sijainnissa tai (ii) GF:n johtavalle valvontaviranomaiselle, eli liittovaltion tietosuoja- ja tiedotuskomissaarille: FDPIC, Feldeggweg 1, 3003 Bern, Sveitsi (https://www.edoeb.admin.ch);

(g)       Kun käsittely perustuu suostumukseen, sinulla saattaa olla oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa ilman, että siitä on vaikutusta käsittelyyn ennen hyväksynnän peruuttamista.

Voit puolustaa oikeuksiasi milloin tahansa lähettämällä pyynnön osoitteisiin, jotka on annettu edellä kohdassa 2. Näiden oikeuksien käyttäminen yleensä edellyttää, että pystyt todistamaan henkilöllisyytesi (esim. henkilöllisyystodistuksen kopio).

GF varaa oikeuden panna täytäntöön lakisääteisiä rajoituksia, esim. jos GF joutuu pakosta säilyttämään tai käsittelemään joitain tietoja, sillä on ylivoimainen etu tai se tarvitsee henkilötietoja vaatimusten puolustamiseen. GF saattaa hylätä pyynnöt, jotka ovat kohtuuttomia tai asianmukaisten oikeuksien väärinkäytöksiä. Jos tiettyjen oikeuksien käyttämisestä koituu sinulla kustannuksia, GF ilmoittaa siitä etukäteen.

 

8. Evästeet

9. Verkkoanalytiikka

GF-verkkosivustot käyttävät Yhdysvalloissa sijaitsevaa Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua Google Inc:iltä, www.gooogle.com (”Google”). GF:n käyttämän palvelun ominaisuudet ovat Universal Analytics -ominaisuuksia. Ne mahdollistavat tietojen, istuntojen ja kanssakäymisen määrittämisen eri laitteissa salanimelliselle käyttäjätunnukselle antaen GF:lle kyvyn analysoida käyttäjän toimia kaikilla laitteilla. Google Analytics käyttää evästeitä, jotka ovat tekstitiedostoja, jotka sijoitetaan tietokoneeseesi. Ne auttavat GF-verkkosivustoja mittaamaan ja analysoimaan kävijöiden sivustonkäyttöä.

Evästeiden luomat tiedot GF-verkkosivustojen käytöstäsi (mukaan lukien IP-osoitteesi) siirretään yleensä Googlen palvelimeen Yhdysvalloissa ja tallennetaan sinne. Jos IP-anonymisointi kuitenkin otetaan käyttöön näillä verkkosivustoilla, Google lyhentää IP-osoitteesi etukäteen Euroopan unionin alueella tai muissa maissa, jotka kuuluvat Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen piiriin. Vain poikkeuksellisissa tapauksissa koko IP-osoite siirretään Googlen palvelimeen Yhdysvalloissa ja lyhennetään siellä. Haluamme huomauttaa, että näillä GF-verkkosivustoilla Google Analytics on laajennettu sisältämään IP-anonymisoinnin, jotta varmistetaan anonyymi IP-osoitteiden keräys (niin kutsuttu IP-maskaus).

Google noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen tietosuojasääntöjä sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyjä ja on rekisteröitynyt Yhdysvaltain kauppaministeriön, Euroopan komission ja Sveitsin hallinnon Privacy Shield -ohjelmaan. Google Analyticsin selaimestasi tunnistamaa IP-osoitetta ei yhdistetä muiden Googlen keräämien tietojen kanssa. Google käyttää GF:n puolesta näitä tietoja analysoimaan GF-verkkosivustojen käyttöäsi laatiakseen raportteja verkkosivustojen toiminnasta ja tarjoatakeen muita palveluja GF:lle liittyen GF-verkkosivustojen ja Internetin käyttöön. Google saattaa myös siirtää näitä tietoja kolmansille osapuolille, kun laki niin vaatii tai kun nämä kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja Googlen puolesta.

GF käyttää Google Analyticsia pyrkiessään lainmukaisiin tavoitteisiinsa asiakkaan tarpeita vastaavan palvelun luomisesta, tilastoanalyysin mahdollistamisesta ja verkkosivustomme edistämisestä tehokkaasti. Voit kieltäytyä näiden evästeiden käyttämisestä valitsemalla asianmukaiset asetukset selaimessa. Huomaa kuitenkin, että jos teet näin, et ehkä pysty käyttämään GF-verkkosivustojen täyttä toiminallisuutta. Voit myös kieltäytyä Google Analyticsin seurannasta tulevaisuudessa lataamalla ja asentamalla Google Analyticsin Opt-out Browser Addon -liitännäisen nykyiseen verkkoselaimeesi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Evästeistä kieltäytyminen estää tietojesi keräyksen tulevilla käynneilläsi asianmukaisilla GF-verkkosivustoilla. Jotta voit estää Universal Analyticsin tietojesi keräämisen eri laitteista, sinun täytyy kieltäytyä kaikilta käyttämiltäsi laitteilta.

Katso lisätietoja Google Analyticsista, käyttöehdoista ja tietosuojasta napsauttamalla https://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

10. Siteimprove

GF-verkkosivustot käyttävät Siteimprove-verkkoanalyysipalvelua Siteimprove Inc:iltä, joka sijaitsee Tanskassa, https://siteimprove.com/ (”Siteimprove”). Siteimprove analysoi verkkosivujen käyttöä evästeiden avulla. Evästeen muodostamat tiedot lähetetään Siteimprove-palvelimeen ja tallennetaan sinne. Siteimprove saattaa kerätä tilastotietoja sivuston käytöstä, kuten milloin kävijä viimeksi vieraili sivustolla, tai jäljittää vierailijan käynnillään katsomien sivujen järjestyksen. Näitä tietoja käytetään parantamaan käyttäjäkokemusta verkkosivustolla ja auttamaan kävijöitä löytämään halutut tiedot nopeammin. Siteimprove-evästeet sisältävät sattumanvaraisesti luodun tunnuksen, jolla selain tunnistetaan, kun vierailija käy sivulla. Eväste ei sisällä mitään henkilökohtaisia tietoja ja sitä käytetään vain verkkoanalytiikkaan. Haluamme huomauttaa, että näillä GF-verkkosivustoilla Siteimprove on laajennettu sisältämään IP-anonymisoinnin, jotta varmistetaan anonyymi IP-osoitteiden keräys (niin kutsuttu IP-maskaus).

Katso lisätietoja Siteimprovesta, käyttöehdoista ja tietosuojasta napsauttamalla https://siteimprove.com/en/privacy/privacy-policy/.

11. Sosiaalisen median liitännäiset

GF saattaa käyttää sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebook, Twitter, Google+ tai LinkedIn), jotka tunnistaa niiden vastaavista jakopainikkeista. Tällaisilla sosiaalisen median liitännäisillä näiden sosiaalisen median ympäristöjen käyttäjät voivat julkaista GF-verkkosivustojen linkkejä sosiaalisen median profiilissaan, kirjanmerkitä niitä tai jakaa niitä sosiaalisen median yhteyshenkilöiden kanssa.

Jos käytät sosiaalisen median liitännäisiä, lähetät tunnistettavia tietoja vastaaviin sosiaalisen median ympäristöihin. Kommentteja tai toimintoja, joita syntyy henkilöiden sosiaalisen median liitännäisten käyttämisestä, GF ei hallinnoi tai tue eikä ole vastuussa niistä. Henkilöt, jotka jakavat GF:n sisältöä sosiaalisen median liitännäisten kautta, eivät ole valtuutettuja puhumaan GF:n puolesta tai edustamaan sitä.

Tämä käytäntö ei koske mitään linkitettyä ei-GF-verkkosivustoa. Kun avaat linkin muille verkkosivustoille, sinun kannttaa lukea kyseisen verkkosivuston tietosuojatiedot. Henkilökohtaisten tietojesi käsittely on vastaavan sosiaalisen median toimijan vastuulla ja tapahtuu sen tietosuojasääntöjen mukaisesti. GF ei saa tietoja sinusta tällaisilta toimijoilta.

12. Muutokset tähän käytäntöön

Tämä tietosuojalausunto voi muuttua aika ajoin ilman ilmoitusta.

13. Yksityisyystieto hakijoille

Nämä tietosuojatiedot koskevat kaikkia Georg Fischer Corporationin yrityksiä (katso Tietoja GF:stä, viitataan erikseen ja yhteensä nimellä ”GF”). Siinä annetaan tietoja hakutapahtuman yhteydessä tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn tyypistä, kattavuudesta ja tarkoituksista. GF käsittelee tietoja, jotka annat GF:n käyttöön (spekulatiivisen) hakemuksesi (verkossa, sähköpostilla tai kirjeitse) yhteydessä. Jos täytät spekulatiivisen hakemuksen ja annat suostumuksesi, lähetämme hakemuksesi eteenpäin muille GF-yrityksille tarvittaessa.
 
Controller ja GF-yritystietosuojavastaavalle
Tietosuojalain mukaisesti tietojesi käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä on GF-yritys, josta haet töitä. Voit tarvittaessa ottaa yhteyden GF:n yritystietosuojavastaavaan (Corporate Data Protection Officer) postitse osoitteessa: Georg Fischer Ltd, Amsler-Laffon-Strasse 9, 8201 Schaffhausen, Sveitsi, tai sähköpostitse dataprotection@georgfischer.com.
 
Verkkoportaali
Jos haet verkkoportaalin kautta, joudut luomaan hakijaprofiilin itsellesi tätä tarkoitusta varten. Joudut siihen antamaan tittelisi, etunimesi, sukunimesi, sähköpostiosoitteesi, syntymäaikasi ja salasanan, lataamaan ansioluettelosi ja valitsemaan haluamasi kielen. Voit vapaasti lähettää muuta dataa ja tietoja, joita pidät asianmukaisina hakemuksellesi, enintään sallittuun datakokoon asti.
 
Tiedonkäsittelyn tarkoitukset ja laillinen perusta
GF käsittelee tietojasi ainoastaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja kansallisten tietosuojalakien mukaisesti
  • sopimuksen täyttämiseksi tai toimiin ryhtymiseksi ennen sopimuksen tekemistä (artiklan 6 (1) kohdan (b) mukaisesti (GDPR): nimitysprosessin hallinta, verkkoportaalin hallinnointi, kokemuksesi ja pätevyytesi arviointi ja tarvittaessa työsopimuksen tekemisen yhteydessä. Jos työsopimus tehdään, kanssasi sovitaan, mitä henkilökohtaisia tietoja saa tallentaa, kuinka pitkäksi ajaksi ja mihin tarkoitukseen;
  • lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (artikkelin 6 (1) kohdan (c) GDPR mukaan): yhdenmukaisuus tarkastus- ja raportointivelvoitteiden kanssa lain mukaan ja lakisääteisten säilytysaikojen noudattaminen;
  • oikeutettujen etujen vuoksi (artikkelin 6 (1) kohdan (f) GDPR mukaan): tilastollisten syiden tai oikeudellisten vaatimusten asettamisen, käyttämisen tai puolustamisen takia;
  • jos olet nimenomaisesti antanut suostumuksesi (artikkelin 6 (1) kohdan (a) GDPR mukaan): työpaikkojen tilaus ja tietojen julkaisu.
Tietojen siirtäminen
Ilman nimenomaista etukäteistä hyväksyntääsi GF siirtää tietojasi vain kun se on sallittu ja tarpeen. Jos GF siirtää tietojasi maihin, joiden tietosuojataso ei vastaa EU:n, Euroopan talousalueen (ETA) tai Sveitsin tasoa, näin tehdään vain, jos riittävä tietosuoja taataan näissä maissa (esimerkiksi EU:ssa vakiosopimuslausekkeet tai Yhdysvalloissa Privacy Shield -yksityisyyssuoja).
 
Säilyttäminen ja poistaminen
Saat itse poistaa milloin tahansa hakijaprofiilisi, jonka loit verkkoportaalissa.
Jos työsopimusta ei tehdä etkä pyydä tietojesi poistamista aiemmin, tietosi poistetaan automaattisesti tai tehdään nimettömiksi vähintään kuuden kuukauden kuluttua hakemusmenettelyn päätyttyä.
Jos hait verkon kautta ja annoit asianmukaisen hyväksynnän Tietojen julkaisu (Data release) -kohdassa, tietojasi ei poisteta viimeistään kuuden kuukauden kuluttua, kuten edellä on kuvattu. Sen sijaan ne tallennetaan hakemusmenettelyn ajaksi ja lisäksi 24 kuukauden ajaksi. Tämä johtuu siitä, että voit pyydettyäsi saada ilmoituksen sähköpostilla muista soveltuvista avoimista GF:n työpaikoista, kun niitä julkaistaan. Kun tämä aika on kulunut, tietosi poistetaan ja tehdään nimettömiksi samalla tavalla automaattisesti. Jos haluat, että tietosi postetaan ennen tätä, ilmoita GF:lle. Voit peruuttaa hyväksyntäsi, jonka annoit kohdassa Tietosuostumus (Data consent), milloin tahansa ilman selityksiä.
Edellä olevat tiedot eivät sovellu, jos lain säännökset estävät poistamisen, lisätallennus tarvitaan todisteiden esittämistä varten tai olet suostunut pidempään tallennusaikaan (esimerkiksi työsopimuksesi yhteydessä). Erilaiset säännökset saattavat koskea maita ETA:n ulkopuolella (esimerkiksi Kiinassa ja Yhdysvalloissa 2 vuotta; alkaen kieltäytymisestä)
 
Työpaikkailmoitusten tilaus
Jos olet rekisteröitynyt GF-verkkosivustolla vastaanottamaan työpaikkailmoituksia ja olet siitä syystä antanut hyväksyntäsi tiettyjen antamiesi tietokohteiden käytölle, näitä tietoja käytetään ilmoittamaan sinulle sähköpostilla (uutiskirje) GF:n työpaikoista, joiden uskomme kiinnostavan sinua. Ellet enää halua vastaanottaa uutiskirjettä, voit peruuttaa sen tilauksen milloin tahansa Peruuta tilaus (Unsubscribe) -linkistä, joka sisältyy kaikkiin uutiskirjeisiin, ja voit samalla ottaa käyttöön antamiesi tietojen poistamisen tai tekemisen nimettömiksi tätä tarkoitusta varten.
 
Tietoturva ja luottamuksellisuus
GF suojelee tietojasi valtuuttamatolta käytöltä, väärinkäytöltä, sopimattomalta siirrolta, valtuuttamattomalta muuttamiselta, laittomalta tuhoamiselta tai tahattomalta menetykseltä ryhtymällä asianmukaisiin teknisiin ja organisaatiollisiin toimenpiteisiin. GF edellyttää, että jokainen osapuoli, jolla on laillinen tietojesi käyttöoikeus, käsittelee näitä tietoja luottamuksellisesti ja suojelee niitä.
 
Oikeutesi
Voit milloin tahansa kieltäytyä tietojesi käsittelystä kasvokkain GF:n kanssa tulevaisuutta varten tai peruuttaa suostumuksesi; voit myös käyttää oikeuttasi koskien avaamista, korjausta tai poistamista, käsittelyn rajoittamista ja tietojen siirtämistä. Lisäksi sinulla on oikeus valittaa GF:n yritystietosuojavastaavalle (Corporate Data Protection Officer) tai milloin tahansa myös tietosuojan valvontaviranomaiselle henkilökohtaisten tietojesi käsittelystä GF:n taholta.
 
Muutokset
Näitä tietosuojatietoja voidaan muuttaa aika ajoin ilman etukäteisilmoitusta.
 
Päivitetty: kesäkuu 2020

Päivitetty: toukokuu 2021

Yhteystiedot

Holger Schieb

Corporate Data Protection Officer, Attorney at Law

Georg Fischer AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8201 Schaffhausen

Sveitsi