Tietosuojalausunto

1. Tähtäin

Georg Fischer Ltd, joka perustettiin Sveitsissä yritysnumerolla CHE‑108.778.486, ja sen tytäryhtiöt (yhdessä ”GF”) pitävät henkilökohtaisten tietojen yksityisyyttä ja turvallisuutta hyvin tärkeänä asiana.

Tämä verkkopohjainen tietosuoja- ja evästekäytäntö (”käytäntö”) koskee GF:n verkkosivujen ja sovellusten (”GF-verkkosivustot”) käyttöä. GF-verkkosivusto antaa tietoja GF:stä, sen tuotteista ja palveluista, operaattorien mahdollisuuksista sekä tietoja investoijille.

GF käsittelee henkilökohtaisia tietoja soveltuvien tiedonsuojalakien mukaan. Henkilökohtaisilla tiedoilla tarkoitetaan mitä tahansa tietoja, joilla sinut tunnistetaan tai joita voidaan kohtuullisesti käyttää sinun tunnistamiseen. Käytännössä kuvataan GF:n keräämien henkilökohtaisten tietojen tyyppi, kun käytät GF-verkkosivustoja ja/tai palveluja, joita GF-verkkosivustot tarjoavat, sekä miten ja mihin tarkoituksiin GF-kerää ja saattaa lisäkäsitellä, käyttää, jakaa ja paljastaa näitä henkilökohtaisia tietoja. Lisäksi se määrittää oikeutesi tällaisten henkilökohtaisten tietojen suhteen.

Tämä käytäntö ei välttämättä ole kattava kuvaus GF:n tiedonkäsittelystä. Muut tietosuojalausunnot tai vastaavat asiakirjat saattavat soveltua tiettyihin olosuhteisiin.

Käyttämällä GF-verkksivustoja hyväksyt, että henkilökohtaisia tietojasi saatetaan käsitellä tässä määritetyllä tavalla ja suostut evästeiden ja muiden tunnistustapojen käyttöön ja paikalliseen tallentamiseen tämän käytännön mukaisesti. Jos et hyväksy tätä käytäntöä, älä jatka GF-verkkosivustojen käyttöä.  Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, aseta selainasetuksesi sen mukaan tai ole käyttämättä GF-verkkosivustoja.

2. Valvoja, Tietosuoja-asiamies

Ellei GF ole ilmoittanut toisin joissakin tapauksissa (esim. käyttöehtojen mukaan tai muita tietoja GF-verkkosivustojen tarjoamasta tietystä palvelusta), Georg Fischer Ltd, Amlser-Laffon-Strasse 9, 8021 Schaffhausen, Sveitsi, on rekisterinpitäjä henkilötietojesi käsittelyyn GF-verkkosivustojen kautta. Tapauksissa, joissa Georg Fischer Ltd:n tytäryhtiö kommunikoi kanssasi muilla tavoilla (esim. sähköpostilla, kirjeellä, puhelimitse, henkilökohtaisesti jne.) tai tarjoaa sinulle palveluja GF-verkkosivustojen kautta, tämä tytäryhtiö on tietojesi rekisterinpitäjä. Tässä on luettelo ja tiedot tällaisista GF-tytäryhtiöistä: Tietoja GF:stä.

Yksityiskohtaisten tietojen kysely, kommentti, vaatimus tai huoli koskien tätä käytäntöä ja tietosuojaa voidaan osoittaa GF:n tietosuojavastaavalle seuraavilla tavoilla: sähköpostilla osoitteeseen dataprotection@georgfischer.com tai kirjeitse osoitteeseen Data Protection Officer, Georg Fischer Ltd., Amlser-Laffon-Strasse 9, 8021 Schaffhausen.

3. Henkilökohtaisen tiedon laji, käsittelytavat ja -tarkoitukset

(a)       Pyyntösi

Jos lähetät GF-verkkosivustojen (esim. uutiskirjeet, kutsut tapahtumiin, tilit, suljetut käyttäjäryhmät) tarjoamien palvelujen pyynnön, yhteydenottopyynnön, lisätietojen pyynnön GF-tuotteista ja -palveluista tai mediatiedustelun, sinua saatetaan pyytää antamaan tiettyjä henkilökohtaisia tietoja, kuten etu- ja sukunimi, titteli, yritys, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero jne.

Jos vapaaehtoisesti annat tai annat saataville GF:lle henkilökohtaisia tietoja GF-verkkosivustojen käytön kautta tai sähköisesti millään tavalla, esim. lisäämällä niitä rekisteröintilomakkeeseen, tilaamalla uutiskirjeen, lähettämällä sähköpostia, antamalla palautetta, täyttämällä asiakaskyselyn, osallistumalla kilpailuun jne., GF saattaa kerätä ja käsitellä tällaisia henkilökohtaisia tietoja tarkoitukseen, joka ilmaistaan tai joka käy selväksi olosuhteista keräyksen aikana. GF saattaa erityisesti käsitellä henkilötietojasi kuten on tarpeen pyyntösi tai tiedustelusi hallinnoimiseen ja pyydetyn palvelun tai asianmukaisen vastauksen toimittamiseen.

Lisäksi soveltuvan lain mukaisesti ja tarvittaessa GF saattaa käsitellä henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin, joihin GF:llä on oikeutettu intressi, kuten (i) GF-verkkosivustojen tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen, parantaminen ja kehittäminen, (ii) tilastolliset ja markkinatutkimustarkoitukset, (iii) tekniset toiminnot ja turvallisuus, (iv) oikeudellisten vaatimusten vaatiminen ja puolustus oikeusriidoissa ja virallisissa menettelyissä, (v) soveltuvien lakien ja säännösten noudattaminen tai (vi) muut lain säätämät tai sallimat tarkoitukset.

Jos olet rekisteröitynyt vastaanottamaan säännöllisiä päivityksiä GF:ltä, voit kieltäytyä vastaanottamasta tätä viestintää milloin tahansa lähettämällä pyynnön edellä kohdassa 2 annetuun osoitteeseen. Jos päätät kieltäytyä antamasta GF:n pyytämiä henkilötietoja, et ehkä pysty avaamaan tai käyttämään joitakin GF-sivustojen osia, palveluja tai toimintoja eikä GF ehkä pysty vastaamaan kyselyysi.

(b)      palvelimen lokitiedostot

Kun avaat GF-verkkosivustoja, GF:n verkkopalvelin kerää, tallentaa ja säilyttää palvelimen lokitiedostoihin tiettyjä tietoja käynnistäsi automaattisesti, esim. pyynnön lähettävän tietokoneen tai mobiililaitteen verkkoprotokollaosoite (IP), tiedostotopyyntösi sekä sen päivämäärä, kellonaika ja kesto, HTTP-vastauskoodi, vierailemiesi GF-verkkosivustojen sivut, verkkosivusto, jolta siirryt GF-verkkosivuille (viittaavan sivun URL), verkkoselaimen tyyppi, versio ja kieli, pyynnön lähettäneen tietokoneen tai mobiililaitteen käyttöjärjestelmä sekä evästeet, joista selaimesi saatetaan tunnistaa. Lisätietoja evästeistä on alla olevassa kohdassa 8. Näitä tietoja ei analysoida niin, että henkilöitä voidaan tunnistaa niistä. GF kerää ja käsittelee näitä tietoja teknisellä tasolla operatiivisiin tarkoituksiin vastaavien GF-sivustojen näyttämiseksi, niiden asianmukaisen toimimisen varmistamiseksi, paremman ymmärryksen saamiseksi käyttäjien toiminnasta, tarjooman parantamiseksi sekä vakauden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

(c)      Ei automatisoituja päätöksiä tai profiileja

GF ei käytä sinulta keräämiään henkilötietoja päätösten tekemiseen vain automaattisen käsittelyn perusteella, eikä GF käsittele henkilötietojasi automaattisesti tarkoituksenaan arvioida tiettyjä henkilökohtaisia näkökantoja (profilointi).

4. Henkilökohtaisen tiedon siirto

GF-liiketoimien yhteydessä ja tietojen käsittelyn tarkoituksen mukaisesti, kuten on määritetty kohdassa 3, GF saattaa siirtää henkilötietoja kolmansille osapuolille siinä määrin kuin siirto sallitaan ja GF pitää sitä soveltuvana, jotta tämä voi käsitellä tietoja GF:lle tai mahdollisesti tämän omiin tarkoituksiin. GF saattaa erityisesti luovuttaa henkilökohtaisia tietoja kolmansille osapuolille (”vastaanottajat”) seuraavissa tapauksissa:

(a)      Kuka tahansa GF-rekisterinpitäjätaho voi siirtää henkilötietojasi muille GF-tahoille ja kenelle tahansa kolmannen osapuolen palveluntarjoajalle (”käsittelijät”), jolle GF-rekisterinpitäjätaho delegoi kaikki tai osan käsittelystä (esim. ylläpitopalveluntarjoajat, e-markkinointipalveluntarjoajat, teknisen tuen tarjoajat jne.). Käsittelijöillä on lupa käyttää henkilötietojasi vain niihin tarkoituksiin, joihin ne alunperin kerättiin. Käsittelijät valitsee huolella asianmukainen GF-rekisterinpitäjätaho. He ovat sopimusvelvollisia käsittelemään henkilökohtaisia tietojasi ainoastaan GF-rekisterinpitäjätahon ohjeiden mukaan, tämän käytännön ja soveltuvien tiedonsuojalakien mukaisesti, henkilötietojen pitämiseksi luottamuksellisina ja asianmukaisten teknisten ja organisaatiollisten toimenpiteiden toteuttamiseksi henkilötietojen suojelua varten.

(b)       Asianmukainen GF-rekisterinpitäjätaho saattaa myös julkistaa henkilötietoja sulautuman, yrityskaupan, konkurssin tai myynnin, kaiken tai käytännössä kaiken omaisuuden siirtymisen tai jonkin muun siirron yhteydessä.

(c)        GF saattaa julkistaa henkilötietojasi tietyille viranomaisille vastatakseen laillisten valtionhallinnon yksikköjen asianmukaisiin pyyntöihin tai soveltuvan lain, oikeuden määräyksen tai hallituksen määräysten niin vaatiessa.

(d)       GF saattaa julkistaa henkilötietojasi, kun se on tarpeen yritysten tarkastuksia varten tai tutkittaessa vaatimustenmukaisuus- tai turvallisuusuhkaa tai vastattaessa sellaiseen.

Vastaanottajat saattavat sijaita Sveitsissä tai missä tahansa muussa maailman maassa. Voit erityisesti olettaa, että henkilötietojasi siirretään mihin tahansa maahan, jossa GF-ryhmää edustavat tytäryhtiöt, sivuliikkeet tai muut toimistot, sekä muihin maihin Euroopassa ja Yhdysvalloissa, missä GF:n palveluntarjoajat sijaitsevat (kuten Microsoft, T-Systems, Publicis Pixelpark (DE), Siteimprove GmbH (CH), Google (USA), Umantis (DE), Prescreen International GmbH (AT)). Jos GF siirtää tietoja maahan, jossa ei ole riittävää oikeudellista tietosuojaa, GF varmistaa asianmukaisen suojauksen tason, jota vaaditaan laillisesti, käyttämällä asianmukaisia sopimuksia (erityisesti Euroopan komission vakiosopimuslausekkeiden perusteella), tai GF luottaa lakisääteisiin poikkeuksiin suostumuksesta, sopimusten toteuttamiseen, oikeudellisten vaatimusten perustamiseen, käyttöön tai täytäntöönpanoon, yleiseen etuun tai julkaistuihin henkilökohtaisiin tietoihin tai koska kyseessä olevien henkilöiden koskemattomuutta on suojeltava. Voit pyytää lisätietoja näistä toimenpiteistä ottamalla yhteyttä osoitteisiin, jotka on annettu kohdassa 2 edellä.

Ellei muuten mainita tässä käytännössä tai muissa tietosuojalausunnoissa tiettyjä olosuhteita koskien, GF ei myy tai muutoin siirrä henkilötietojasi kolmansille osapuolille ilman nimenomaista hyväksymistäsi.

5. Säilytysajat

GF käsittelee ja säilyttää henkilötietojasi niin pitkään kuin tarvitaan sen tarkoituksen täyttämiseen, johon ne kerättiin, tai lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi tai muihin tarkoituksiin, joilla käsittelyllä pyritään, sekä tätä pidemmäksi ajaksi laillisten säilytys- ja dokumentointivelvoitteiden mukaisesti. Lisäksi GF saattaa säilyttää henkilötietoja niin pitkään kuin vaatimuksia voidaan esittää GF:ää vastaan tai siinä määrin kuin GF on muutoin laillisesti velvoitettu tekemään niin tai jos lailliset kaupalliset edut edellyttävät lisäsäilytystä (esim. todisteita ja asiakirjoja varten).

Heti kun henkilötietoja ei enää tarvita edellä mainittuihin tarkoituksiin, ne poistetaan tai anonymisoidaan mahdollisuuksien mukaan. Jos henkilötietoja joudutaan säilyttämään laillisia syitä varten, niiden käyttö estetään eikä niiden käsittelyä voi jatkaa.

6. Henkilökohtaisen tiedon turvallisuus

GF on ryhtynyt asianmukaisiin teknisiin ja organisaatiollisiin turvatoimiin henkilökohtaisten tietojesi suojelemiseksi valtuuttamatolta käytöltä, väärältä käytöltä tai julkistamiselta, valtuuttamattomilta muutoksilta ja laittomalta hävittämiseltä tai tahattomalta menettämiseltä. GF on erityisesti toteuttanut asianmukaisia sisäisiä tietoturvakäytäntöjä, koulutuksia, IT- ja verkkoturvallisuusratkaisuja, kulunvalvontaa ja -rajoituksia, tietovälineiden ja lähetysten salaamista, pseudonymisointia, tarkistuksia. Kaikki työntekijät, käsittelijät ja muut kolmannet osapuolet, joilla on pääsy henkilötietoihin, ovat velvollisia pitämään henkilötiedot luottamuksellisina ja turvassa.

7. Oikeutenne

Soveltuvan lain mukaan sinulla saattaa olla joitakin tai kaikki henkilötietojasi koskevat seuraavat oikeudet:

(a)       Oikeus saada vahvistus siitä, käsitteleekö GF henkilötietojasi, ja jos käsittelee, saada käyttöösi niiden kopion;

(b)       Oikeus oikaista henkilötietojasi tai saada ne poistetuksi, kunhan soveltuvia laillisia vaatimuksia noudatetaan (esim. poistamisoikeuden edellytykset määrittävät erityisesti, että henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joihin ne kerättiin tai muutoin käsiteltiin, oikeudenkäynnin tueksi tai lakisääteisten säilyttämisvaatimusten noudattamiseksi);

(c)        Oikeus käsittelyn rajoittamiseen erityisesti (i) kiistäessäsi henkilötietojen paikkansapitävyyden ajaksi, jolloin GF voi tarkistaa henkilötietojen paikkansapitävyyden, (ii) vastustaessasi henkilötietojen poistamista (kun oikeus poistamiseen pätee) ja pyytäessäsi sen sijaan niiden käytön rajoittamista, (iii) kun GF ei enää tarvitse henkilötietoja alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisten vaatimusten asettamiseen, käyttämiseen tai puolustamiseen, ja (iv) kun sinä ja GF yhä kiistätte onnistuneen vastustuksen esittämisen;

(d)       Oikeus henkilötietojesi käsittelemisen vastustamiseen, ellei GF voi esittää pakottavia laillisia perusteita henkilötietojesi käsittelylle. Koskien henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, sinulla voi olla oikeus vastustaa tätä milloin tahansa;

(e)       Oikeus henkilötietojen siirrettävyyteen uudelle toimittajalle (tarvittaessa);

(f)         Oikeus tehdä valitus asianmukaiselle valvontaviranomaiselle erityisesti (i) tietosuojaviranomaiselle, joka toimii asuinpaikallasi, työpaikallasi tai väitetyn rikkomisen sijainnissa tai (ii) GF:n johtavalle valvontaviranomaiselle, eli liittovaltion tietosuoja- ja tiedotuskomissaarille: FDPIC, Feldeggweg 1, 3003 Bern, Sveitsi (https://www.edoeb.admin.ch);

(g)       Kun käsittely perustuu suostumukseen, sinulla saattaa olla oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa ilman, että siitä on vaikutusta käsittelyyn ennen hyväksynnän peruuttamista.

Voit puolustaa oikeuksiasi milloin tahansa lähettämällä pyynnön osoitteisiin, jotka on annettu edellä kohdassa 2. Näiden oikeuksien käyttäminen yleensä edellyttää, että pystyt todistamaan henkilöllisyytesi (esim. henkilöllisyystodistuksen kopio).

GF varaa oikeuden panna täytäntöön lakisääteisiä rajoituksia, esim. jos GF joutuu pakosta säilyttämään tai käsittelemään joitain tietoja, sillä on ylivoimainen etu tai se tarvitsee henkilötietoja vaatimusten puolustamiseen. GF saattaa hylätä pyynnöt, jotka ovat kohtuuttomia tai asianmukaisten oikeuksien väärinkäytöksiä. Jos tiettyjen oikeuksien käyttämisestä koituu sinulla kustannuksia, GF ilmoittaa siitä etukäteen.

 

8. Evästeet

GF-verkkosivustot käyttävät evästeitä, ts. pieniä tietokappaleita, jotka verkkosivustot, joilla käyt, sijoittavat tietokoneeseesi tai mobiililaitteeseesi, ja muita paikallisen tallentamisen (”evästeet”) tunnistamismuotoja, joilla tunnistetaan GF-verkkosivustojen vierailijat toisistaan määrittämällä satunnainen nimetön tunniste kullekin vierailijalle. Evästeet tallentavat asetuksesi ja mahdolllistavat sen, että GF-verkkosivustot muistavat laitteesi sekä toimintosi ja mieltymyksesi (esim. kirjautuminen, kieli jne.) ajan myötä, jotta GF-verkkosivustojen vierailijat saavat henkilökohtaisemman kokemuksen selatessaan GF-verkkosivustoja. Evästeitä käytetään verkkosivustojen toimintaan ja ne auttavat GF:ää ymmärtämään paremmin, miten vierailijat käyttävät GF-verkkosivustoja, sekä parantamaan GF-verkkosivustojen laatua ja palveluja. Evästeet eivät kuitenkaan voi tunnistaa sinua henkilökohtaisesti.

GF käyttää (i) istuntokohtaisia evästeitä, joiden avulla tietokoneesi tunnistetaan, kun palaat GF-verkkosivustoille istunnon aikana, ja jotka poistetaan automaattisesti, kun suljet selaimen, (ii) pysyviä evästeitä, joiden avulla tietokoneesi tunnistetaan useampien istuntojen aikana ja jotka poistetaan automaattisesti tietyn ajan jälkeen.

Välttämättömät evästeet mahdollistavat perustoiminnot, kuten sivun navigoinnin ja pääsyn suojatuille alueille. Verkkosivusto ei voi toimia kunnolla ilman näitä evästeitä, ja ne voidaan poistaa käytöstä vain muuttamalla selaimen asetuksia. Analyyttiset evästeet auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme keräämällä ja raportoimalla tietoja sen käytöstä. Markkinointievästeet (kohdentaminen/mainonta) auttavat meitä parantamaan saamiesi mainoskampanjoiden relevanssia. Voit antaa suostumuksesi seurantaevästeiden käyttöön jatkamalla GF:n verkkosivustojen käyttöä.

Evästeen nimi Evästeen tyyppi Tarkoitus Ajallinen kesto     Kategoria
cb-enabled HTTP Tämä eväste liittyy komentosarjaan, joka näyttää evästeilmoituksen ko. verkkosivulla. Jos käyttäjä hylkää ilmoituksen, hylkääminen tallennetaan tähän evästeeseen. Imoitusta ei tällöin enää näy, kun käyttäjä seuraavan kerran palaa nettisivulle. 1 vuosi Välttämätön eväste
ServerIDGFL HTTP ServerID-eväste muistaa minkä palvelimen tulisi käsitellä käyttäjän pyyntöjä. Tämä nopeuttaa palvelimen toimintaa. Istunto Välttämätön eväste
__cfduid HTTP Cloudflare-sisältöverkko käyttää tätä evästettä luotettavan verkkoliikenteen tunnistamiseen. 1 vuosi Välttämätön eväste
login-token HTTP Todennusyksikön asettama eväste, joka sisältää tietoja käyttäjän sisäänkirjautumisen tilasta. Istunto Välttämätön eväste
AWSELB HTTP Amazon Web Services-yhtiön käyttämä eväste, joka joustavasti tasaa palvelimien kuormitusta asiakaspyyntöjen reitityksessä. Istunto Välttämätön eväste
CookieControl HTTP Tallentaa käyttäjäkohtaisia tietoja koskien tarpeellisten ja analyyttisten evästeiden hyväksyntää. 3 kuukautta Välttämätön eväste
lastVisitedURL HTTP Tätä evästettä käytetään selaustietojen tallentamiseen niin, että selaimen takaisin-näppäin toimii. - Välttämätön eväste
originalTitle HTTP Tämä eväste tallentaa avaamasi nettisivun otsikon (joka näkyy sivun otsikkoalueella). Järjestelmä kirjoittaa tämän otsikon uudellen aina kun käyttäjä siirtyy nettisivuston eri sivujen välillä ja nollaa otsikon, kun käyttäjä palaa pääsivulle. Eväste säilyy netti-istunnon päätyttyä. - Välttämätön eväste
DSID HTTP Tätä evästettä käytetään eri käyttäjiä yksilöivien tietojen tallentamiseen. Se sisältää hajakoodatun/salatun yksilöintitunnuksen. 1.5 vuotta Välttämätön eväste
_countryDetection HTTP Tunnistaa maan, jonka sivustolla käyttäjä viimeksi vieraili (kun valinta suoritettiin valitse maa-alasvetovalikon kautta). Oletamme, että tämä on käyttäjän suosima maa. 1 vuosi Välttämätön eväste
_gf_SAP_SESSIONID_RLQ_011 HTTP SAP BSP-istuntoeväste: Palvelin käyttää SAP_SESSIONID_XXX-evästettä istunnon todentamiseen (SAML 2.0). Istunto Välttämätön eväste
_gf_sap-usercontext HTTP SAP BSP-istuntoeväste: Tämä käyttäjäkohtainen SAP-eväste on ei-pysyvä eväste, joka tallennetaan istunnon ajaksi selaimen muistiin. Sen arvo on täysin SAP-käyttäjäkohtainen yhteenveto siitä, mitä käyttäjä on sivustolla tehnyt. Käyttäjäkohtaisiin tietoihin sisältyy tietoja käyttäjästä ja hänen valtuuksista sekä lisäksi tietoja jokaisesta yksittäisestä netti-istunnosta. Istunto Välttämätön eväste
_gf_MYSAPSSO2 HTTP SAP BSP-kirjautumiseväste: MYSAPSSO2-eväste on ei-pysyvä eväste, joka tallennetaan istunnon ajaksi selaimen muistiin. Sen arvo vastaa SAP-kirjautumissivun tietoja koodatussa muodossa. Selain lähettää krjautumissivun tiedot järjestelmästä toiseen MYSAPSSO2-evästeen avulla. Istunto Välttämätön eväste
_gf_sap-contextid HTTP SAP BSP-eväste on istuntokohtainen: SAP-contextid-eväste sisältää järjestelmän luoman yksilöintitunnuksen numeroarvona. Ko netti-istunto voidaan tunnistaa palvelimelta tämän yksilöintitunnuksen avulla. Tämä istuntokohtainen eväste on ei-pysyvä. Se poistetaan automaattisesti kun selainikkuna suljetaan. Istunto Välttämätön eväste
language HTTP Käyttäjän valitseman kielen yksilöintieväste. 8 tuntia Välttämätön eväste
CGISESSID HTTP Istunnon yksilöintieväste – tätä evästettä käytetään käyttäjän netti-istunnon tunnistamiseen ja sen myötä automaattisesti palauttamaan istunnon tila (kirjautunut, kieli, jne.). 8 tuntia Välttämätön eväste
ExternalDesignID HTTP Jos valitaan jokin ulkoisesti muokattu ulkoasu, se tallennetaan tähän. Istunto Välttämätön eväste
CompanyID HTTP Haarakonttorin ID-tunnus (käytetään pääasiassa AM-työtaulukossa). 8 tuntia Välttämätön eväste
alphakey HTTP Tämän evästeen arvon ja istunnon yksilöintievästeen avulla varmistetaan, ettei mikään ulkopuolinen taho voi ottaa istuntoa haltuunsa. 8 tuntia Välttämätön eväste
selfid HTTP Käyttäjätunnus 8 tuntia Välttämätön eväste
customer HTTP Asiakastiedot 8 tuntia Välttämätön eväste
auth-token HTTP Tässä todentamistunnus-evästeessä käyttäjätiedot tallennetaan JSON-tietorakenteeseeen. 12 tuntia Välttämätön eväste
AWSELBCORS HTTP AWS Classic Load Balancer-eväste: Kuormitusta tasapainottava eväste, jota käytetään istunnon kartoittamiseen. Evästeen arvo on sama kuin AWSELB-evästeen. 1 päivä Välttämätön eväste
AWSELB HTTP Amazon Web Services-yhtiön käyttämä eväste, joka joustavasti tasaa palvelimien kuormitusta asiakaspyyntöjen reitityksessä. Istunto Välttämätön eväste
.ASPXFORMSAUTH HTTP Tätä attribuuttia käytetään todennuksessa käytettävää HTTP-evästettä määritettäessä. Istunto Välttämätön eväste
.ASPXROLES HTTP Evästeitä, joiden avulla seurataan käyttäjän mahdollisia oikeuksia ko. verkkosivustolla. Niitä käytetetään ainoastaan sisäänkirjautuneiden käyttäjien kohdalla. Istunto Välttämätön eväste
ASP.NET_SessionId HTTP SessionId what .NET-eväste hallinnoi istunnon ylläpitoa Istunto Välttämätön eväste
SERVERID HTTP Käytetään yleensä palvelimien kuormituksen tasaamiseen. Tunnistaa verkkopalvelimen, joka toimitti edellisen sivun selaimelle. Eväste liittyy palvelimien kuormitusta tasaavaan HAProxy Load Balancer-ohjelmaan. - Välttämätön eväste
ARRAffinity HTTP Tämä eväste on jonkin Windows Azure-pilvialustalla toimivan verkkosivuston asettama. Sitä käytetään kuormituksen tasaamiseen sekä sen varmistamiseksi, että kävijän sivupyynnöt reitItetään netti-istunnon kaikissa vaiheissa samalle palvelimelle. - Välttämätön eväste
PHPSESSID HTTP Tämän verkkotunnuksen upotettuun sisältöön liittyvä PHP-istuntoeväste. - Välttämätön eväste
_ga HTTP Rekisteröi yksilöintitunnuksen, jonka avulla luodaan tilastotietoja siitä, miten ko. kävijä käyttää verkkosivustoa. 2 vuotta Analyyttinen eväste
_gat HTTP Eväste, jota Google Analytics käyttää pyyntönopeuden alentamiseen. Istunto Analyyttinen eväste
_gid HTTP Rekisteröi yksilöintitunnuksen jonka avulla tuotetaan tilastotietoja siitä, miten ko. kävijä käyttää verkkosivustoa. Istunto Analyyttinen eväste
nmstat HTTP Tämän evästeen avulla järjestelmä tunnistaa sen, onko käyttäjä jo aiemmin käynyt verkkosivustolla. 999 päivää Analyyttinen eväste
siteimproveses HTTP Tämä eväste rekisteröi missä järjestyksessä käyttäjä käy verkkosivuston eri sivuilla. Istunto Analyyttinen eväste
collect Pixel Tämä eväste lähettää tietoja kävijän laitteesta ja käyttäytymisestä Google Analyticsille. Eväste seuraa kävijää eri laitteiden ja markkinointikanavien osalta. Istunto Analyyttinen eväste
image.aspx Pixel SiteImprove kerää tämän evästeen avulla tietoja ja tuottaa tilastoja siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoa. Istunto Analyyttinen eväste
YSC HTTP Tämän evästeen avulla YouTube seuraa, kuinka monta kertaa nettisivustolle upotettuja videoita avataan. 8 kuukautta Analyyttinen eväste
_gat_UA-22090862-13 HTTP Tämä on Google Analyticsin asettama kuviotyyppinen eväste. Nimen kuvioelementti sisältää tässä tapauksessa sen verkkosivuston yksilöllisen tunnistenumeron, johon eväste liittyy. Kyseessä näyttää olevan muunnos _gat-evästeestä,  jota käytetään Googlen tallentaman tietomäärän rajoittamiseen verkkosivustoilla, joiden liikenne on hyvin suurta. 2 vuotta Analyyttinen eväste
_gat_UA-22090862-29 HTTP Tämä on Google Analyticsin asettama kuviotyyppinen eväste. Nimen kuvioelementti sisältää tässä tapauksessa sen verkkosivuston yksilöllisen tunnistenumeron, johon eväste liittyy. Kyseessä näyttää olevan muunnos _gat-evästeestä,  jota käytetään Googlen tallentaman tietomäärän rajoittamiseen verkkosivustoilla, joiden liikenne on hyvin suurta. 2 vuotta Analyyttinen eväste
_gat_gtag_UA_30457341_4 HTTP Tämä on Google Analyticsin asettama kuviotyyppinen eväste. Nimen kuvioelementti sisältää tässä tapauksessa sen verkkosivuston yksilöllisen tunnistenumeron, johon eväste liittyy. Kyseessä näyttää olevan muunnos _gat-evästeestä,  jota käytetään Googlen tallentaman tietomäärän rajoittamiseen verkkosivustoilla, joiden liikenne on hyvin suurta. - Analyyttinen eväste
cusid (Analytics) Session Tätä evästettä käytetään netti-istunnon luomiseen ja jatkamiseen tällä sivustolla. 30 min asettamisesta/päivittämisestä Analyyttinen eväste
cuvon Session Tämän evästeen avulla ilmoitetaan, koska käyttäjä viimeksi selasi jotakin sivua. 30 min asettamisesta/päivittämisestä Analyyttinen eväste
cuvid Persistent / First-Party Tämä eväste kirjoitetaan yleensä selaimelle siinä vaiheessa, kun ko. selaimelta käydään ensimmäistä kertaa sivustolla. 2 vuotta asettamisesta/päivittämisestä Analyyttinen eväste
cusid Session Tätä evästettä käytetään netti-istunnon luomiseen ja jatkamiseen tällä sivustolla. 30 min asettamisesta/päivittämisestä Analyyttinen eväste
__cfduid Persistent / First-Party Tämän evästeen avulla infrastruktuurimme ylläpidosta vastaava palveluntarjoaja (Cloudflare) voi hallita tietoturvaa ja tasapainottaa kuormitusta. Kolmannen osapuolen määrittelemä, mutta yleensä noin 6 kuukautta. Analyyttinen eväste
LP-X
Persistent / First-Party Tunnistaa kävijän mikä mahdollistaa esim. kohdennetun mainonnan silloin, kun kyseiseltä tililtä käydään millä tahansa sivuston aloitussivuista. 30 päivää viime näyttökerrasta Analyyttinen eväste
NID HTTP Rekisteröi yksilöintitunnuksen, jonka avulla tunnistetaan sivustolle uudelleen palaavan käyttäjän laite. Tunnusta käytetään tämän jälkeen kohdennettuun mainontaan. 6 kuukautta Markkinointieväste
ads/ga-audiences Pixel Eväste jota Google AdWords käyttää houkutellakseen kävijöitä käymään uudelleen nettisivustolla. Eväste aktivoituu kun käyttäjän verkkokäyttäytyminen on ollut sellaista, että hänestä voisi kuvitella tulevan asiakas. Istunto Markkinointieväste
SIDCC HTTP Tämä on suojauseväste, jota Google käyttää käyttäjien todentamiseen, kirjautumistietojen väärinkäytön estämiseen sekä käyttäjätietojen suojaamiseen luvattomien tahojen hyökkäyksiä vastaan. Istunnosta ajasta 2 vuoteen Markkinointieväste
__Secure-3PAPISID HTTP Tätä evästettä käytetään kohdennustarkoituksiin. Sen avulla luodaan käyttäjäprofiili, jonka perusteella näytetään käyttäjän kiinnostuksen aiheita vastaavia henkilökohtaisesti kohdennettuja Google-mainoksia. 2 vuotta Markkinointieväste
SSID HTTP Tämä eväste kerää tietoja siitä, miten vierailija käyttää verkkosivustoa. Se kerää lisäksi myös tietoja mainoksista, joita käyttäjä on saattanut nähdä jo ennen vierailuaan mainitulla verkkosivustolla. 2 vuotta Markkinointieväste
__Secure-SSID HTTP Tämä eväste kerää tietoja siitä, miten vierailija käyttää verkkosivustoa. Se kerää lisäksi myös tietoja mainoksista, joita käyttäjä on saattanut nähdä jo ennen vierailua mainitulla verkkosivustolla. Evästettä käytetään myös apuna Google-mainontaa kohdennettaessa, sillä se muistaa viimeisimmät hakusi, aiemman toimintasi määrättyjen mainosten tai hakujen kohdalla sekä vierailusi mainostajien verkkosivuilla.  8 kuukautta Markkinointieväste
__Secure-HSID HTTP Tähän evästeeseen tallennetaan turvallisuussyistä käyttäjän Google-tiliin liittyvät digitaalisesti allekirjoitetut ja salatut tietueet sekä tiedot viimeisimmästä kirjautumisajankohdasta. Google voi näiden tietojen avulla todentaa käyttäjät, estää kirjautumistietojen väärinkäytön ja näin suojata käyttäjätietoja vilpillisiltä tahoilta. Evästettä voidaan myös käyttää kohdistustarkoituksiin osuvan kohdennetun mainossisällön näyttämiseksi. 2 vuotta Markkinointieväste
SAPISID HTTP Tämä kaksoisklikkauseväste asetetaan yleensä verkkosivuston mainoskumppanien toimesta. Kyseiset mainostajat käyttävät evästettä rakentaakseen profiilin verkkosivuston kävijän mielenkiinnon kohteista ja sen jälkeen näyttämään kohdennettuja mainoksia muilla verkkosivustoilla. Tämän evästeen toiminta perustuu siihen, että se tunnistaa selaimesi ja laitteesi yksilöintitiedot. 2 vuotta Markkinointieväste
__Secure-3PSID HTTP Tätä evästettä käytetään kohdennustarkoituksiin. Sen avulla luodaan käyttäjäprofiili, jonka perusteella näytetään käyttäjän kiinnostuksen aiheita vastaavia henkilökohtaisesti kohdennettuja Google-mainoksia. 2 vuotta Markkinointieväste
APISID HTTP Tämä Double Click-eväste asetetaan yleensä verkkosivuston mainoskumppanien toimesta. Kyseiset mainostajat käyttävät evästettä rakentaakseen profiilin verkkosivuston kävijän mielenkiinnon kohteista ja sen jälkeen näytrtämään kohdennettuja mainoksia muilla verkkosivustoilla. Tämän evästeen toiminta perustuu siihen, että se tunnistaa selaimesi ja laitteesi yksilöintitiedot. 2 vuotta Markkinointieväste
HSID HTTP Tämä on Googlen omistaman DoubleClickin asettama eväste.  Ko. yritys käyttää evästettä rakentaakseen profiilin verkkosivuston kävijän mielenkiinnon kohteista ja sen jälkeen näyttämään kohdennettuja mainoksia muilla verkkosivustoilla. 2 vuotta Markkinointieväste
__Secure-APISID HTTP Tätä evästettä käytetään kohdennustarkoituksiin. Sen avulla luodaan käyttäjäprofiili, jonka perusteella näytetään käyttäjän kiinnostuksen aiheita vastaavia henkilökohtaisesti kohdennettuja Google-mainoksia. 8 kuukautta Markkinointieväste
SID HTTP Tähän evästeeseen tallennetaan turvallisuussyistä käyttäjän Google-tiliin liittyvät digitaalisesti allekirjoitetut ja salatut tietueet sekä tiedot viimeisimmästä kirjautumisajankohdasta. Google voi näiden tietojen avulla todentaa käyttäjät, estää kirjautumistietojen väärinkäytön ja näin suojata käyttäjätietoja vilpillisiltä tahoilta. Evästettä voidaan myös käyttää kohdistustarkoituksiin osuvan kohdennetun mainossisällön näyttämiseksi. - Markkinointieväste
CONSENT HTTP Tämä eväste kerää tietoja siitä, miten vierailija käyttää verkkosivustoa. Se kerää lisäksi myös tietoja mainoksista, joita käyttäjä on saattanut nähdä jo ennen vierailuaan mainitulla verkkosivustolla. 1 vuosi Markkinointieväste
LOGIN_INFO HTTP YouTube (Google) käyttää tätä evästettä käyttäjätietojen tallentamiseen sekä muihin määrittelemättömiin tarkoituksiin. 10 vuotta Markkinointieväste
VISITOR_INFO1_LIVE HTTP Tämä on YouTuben asettama eväste, joka seuraa nettisivustoihin upotettujen YouTube-videoiden käyttäjäasetuksia; eväste voi lisäksi myös määrittää, käyttääkö verkkosivuston kävijä YouTube-käyttöliittymän uutta tai vanhaa versiota. - Markkinointieväste
1P_JAR HTTP Tämä eväste kerää tietoja siitä, miten käyttäjä käyttää verkkosivustoa. Eväste kerää myös tietoja niistä mainoksista, joita käyttäjä on saattanut nähdä ennen vierailuaan mainituilla verkkosivuilla. Lisätietoja Googlen käyttämistä evästeistä. - Markkinointieväste
ANID HTTP Tämän evästeen avulla Google näyttää viimeaikaisiin hakuihin ja aiempiin toimintoihin perustuvia kohdennettuja mainoksia kaikilla Googlen verkkosivuilla. Lisätietoja Googlen käyttämistä evästeistä. 2 vuotta Markkinointieväste
SEARCH_SAMESITE HTTP Tämä eväste estää selainta lähettämästä tätä evästettä eteenpäin yhdessä verkkosivuston eri sivujen välisten pyyntöjen kanssa. Lisätietoja Googlen käyttämistä evästeistä. - Markkinointieväste
OTZ HTTP Google Analytics käyttää tätä evästettä voidakseen tarjota koneellisesti luodun analyysin verkkosivuston kävijöistä. Lisätietoja Googlen käyttämistä evästeistä. 1 kuukausi Markkinointieväste
IDE HTTP Tämän verkkotunnuksen omistaja on DoubleClick (Google). Pääasiallinen käyttö liiketoiminnassa: DoubleClick on Googlen reaaliajassa toimiva hintatarjousten mainontajärjestelmä. 1.5 vuotta Markkinointieväste
TrackingID HTTP Käytetään esim. työtaulukoiden viiteohjelmien seurantaan. 2 päivää Markkinointieväste
dm_i
recordID
sessionID
Persistent / First-Party Seuraa kävijää ja tunnistaa hänet Engagement Cloud-yhteydeksi, kun hän selaa nettisivuston eri sivuja. Näitä tietoja voidaan myöhemmin käyttää yhteystietojen tarkempaan lajitteluun ja kohdentamiseen. Markkinointievästeet säilyvät 20 minuutista 365 päivään vaihdellen evästekohtaisesti. Markkinointieväste
bm_sv HTTP Bottien toimintaa ohjaava eväste. Käytetään netti-istunnon vahvistamiseen. 2 tuntia Kolmannen osapuolen eväste
ak_bmsc HTTP Istuntokohtainen Bot Manager Standard-eväste. Eväste yhdistetään asiakkaaseen silloin kun asiakkaita luokittelevat botit,  Akamai-luokitellut botit tai “läpinäkyvät” tunnistusmekaismit eivät laukea. Evästeen eheystarkistuksen epäonnistuttua järjestelmä tarkistaa tämän evästeen eheyden. 2 tuntia Kolmannen osapuolen eväste

Voit määrittää verkkoselaimesi kieltäytymään kaikkien tai joidenkien evästeiden asentamisesta tai poistamaan käytöstä evästeet, jotka on asennettu (erityisohjeet ovat selaimen ohjeissa). Jos kuitenkin estät evästeet selaimen asetuksilla (mukaan lukien toiminnalliset evästeet), tämä saattaa aiheuttaa GF-sivustojen alempaa käytettävyyttä tai heikentynyttä toimintaa.

9. Verkkoanalytiikka

GF-verkkosivustot käyttävät Yhdysvalloissa sijaitsevaa Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua Google Inc:iltä, www.gooogle.com (”Google”). GF:n käyttämän palvelun ominaisuudet ovat Universal Analytics -ominaisuuksia. Ne mahdollistavat tietojen, istuntojen ja kanssakäymisen määrittämisen eri laitteissa salanimelliselle käyttäjätunnukselle antaen GF:lle kyvyn analysoida käyttäjän toimia kaikilla laitteilla. Google Analytics käyttää evästeitä, jotka ovat tekstitiedostoja, jotka sijoitetaan tietokoneeseesi. Ne auttavat GF-verkkosivustoja mittaamaan ja analysoimaan kävijöiden sivustonkäyttöä.

Evästeiden luomat tiedot GF-verkkosivustojen käytöstäsi (mukaan lukien IP-osoitteesi) siirretään yleensä Googlen palvelimeen Yhdysvalloissa ja tallennetaan sinne. Jos IP-anonymisointi kuitenkin otetaan käyttöön näillä verkkosivustoilla, Google lyhentää IP-osoitteesi etukäteen Euroopan unionin alueella tai muissa maissa, jotka kuuluvat Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen piiriin. Vain poikkeuksellisissa tapauksissa koko IP-osoite siirretään Googlen palvelimeen Yhdysvalloissa ja lyhennetään siellä. Haluamme huomauttaa, että näillä GF-verkkosivustoilla Google Analytics on laajennettu sisältämään IP-anonymisoinnin, jotta varmistetaan anonyymi IP-osoitteiden keräys (niin kutsuttu IP-maskaus).

Google noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen tietosuojasääntöjä sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyjä ja on rekisteröitynyt Yhdysvaltain kauppaministeriön, Euroopan komission ja Sveitsin hallinnon Privacy Shield -ohjelmaan. Google Analyticsin selaimestasi tunnistamaa IP-osoitetta ei yhdistetä muiden Googlen keräämien tietojen kanssa. Google käyttää GF:n puolesta näitä tietoja analysoimaan GF-verkkosivustojen käyttöäsi laatiakseen raportteja verkkosivustojen toiminnasta ja tarjoatakeen muita palveluja GF:lle liittyen GF-verkkosivustojen ja Internetin käyttöön. Google saattaa myös siirtää näitä tietoja kolmansille osapuolille, kun laki niin vaatii tai kun nämä kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja Googlen puolesta.

GF käyttää Google Analyticsia pyrkiessään lainmukaisiin tavoitteisiinsa asiakkaan tarpeita vastaavan palvelun luomisesta, tilastoanalyysin mahdollistamisesta ja verkkosivustomme edistämisestä tehokkaasti. Voit kieltäytyä näiden evästeiden käyttämisestä valitsemalla asianmukaiset asetukset selaimessa. Huomaa kuitenkin, että jos teet näin, et ehkä pysty käyttämään GF-verkkosivustojen täyttä toiminallisuutta. Voit myös kieltäytyä Google Analyticsin seurannasta tulevaisuudessa lataamalla ja asentamalla Google Analyticsin Opt-out Browser Addon -liitännäisen nykyiseen verkkoselaimeesi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Evästeistä kieltäytyminen estää tietojesi keräyksen tulevilla käynneilläsi asianmukaisilla GF-verkkosivustoilla. Jotta voit estää Universal Analyticsin tietojesi keräämisen eri laitteista, sinun täytyy kieltäytyä kaikilta käyttämiltäsi laitteilta.

Katso lisätietoja Google Analyticsista, käyttöehdoista ja tietosuojasta napsauttamalla https://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

10. Siteimprove

GF-verkkosivustot käyttävät Siteimprove-verkkoanalyysipalvelua Siteimprove Inc:iltä, joka sijaitsee Tanskassa, https://siteimprove.com/ (”Siteimprove”). Siteimprove analysoi verkkosivujen käyttöä evästeiden avulla. Evästeen muodostamat tiedot lähetetään Siteimprove-palvelimeen ja tallennetaan sinne. Siteimprove saattaa kerätä tilastotietoja sivuston käytöstä, kuten milloin kävijä viimeksi vieraili sivustolla, tai jäljittää vierailijan käynnillään katsomien sivujen järjestyksen. Näitä tietoja käytetään parantamaan käyttäjäkokemusta verkkosivustolla ja auttamaan kävijöitä löytämään halutut tiedot nopeammin. Siteimprove-evästeet sisältävät sattumanvaraisesti luodun tunnuksen, jolla selain tunnistetaan, kun vierailija käy sivulla. Eväste ei sisällä mitään henkilökohtaisia tietoja ja sitä käytetään vain verkkoanalytiikkaan. Haluamme huomauttaa, että näillä GF-verkkosivustoilla Siteimprove on laajennettu sisältämään IP-anonymisoinnin, jotta varmistetaan anonyymi IP-osoitteiden keräys (niin kutsuttu IP-maskaus).

Katso lisätietoja Siteimprovesta, käyttöehdoista ja tietosuojasta napsauttamalla https://siteimprove.com/en/privacy/privacy-policy/.

11. Sosiaalisen median liitännäiset

GF saattaa käyttää sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebook, Twitter, Google+ tai LinkedIn), jotka tunnistaa niiden vastaavista jakopainikkeista. Tällaisilla sosiaalisen median liitännäisillä näiden sosiaalisen median ympäristöjen käyttäjät voivat julkaista GF-verkkosivustojen linkkejä sosiaalisen median profiilissaan, kirjanmerkitä niitä tai jakaa niitä sosiaalisen median yhteyshenkilöiden kanssa.

Jos käytät sosiaalisen median liitännäisiä, lähetät tunnistettavia tietoja vastaaviin sosiaalisen median ympäristöihin. Kommentteja tai toimintoja, joita syntyy henkilöiden sosiaalisen median liitännäisten käyttämisestä, GF ei hallinnoi tai tue eikä ole vastuussa niistä. Henkilöt, jotka jakavat GF:n sisältöä sosiaalisen median liitännäisten kautta, eivät ole valtuutettuja puhumaan GF:n puolesta tai edustamaan sitä.

Tämä käytäntö ei koske mitään linkitettyä ei-GF-verkkosivustoa. Kun avaat linkin muille verkkosivustoille, sinun kannttaa lukea kyseisen verkkosivuston tietosuojatiedot. Henkilökohtaisten tietojesi käsittely on vastaavan sosiaalisen median toimijan vastuulla ja tapahtuu sen tietosuojasääntöjen mukaisesti. GF ei saa tietoja sinusta tällaisilta toimijoilta.

12. Muutokset tähän käytäntöön

Tämä tietosuojalausunto voi muuttua aika ajoin ilman ilmoitusta.

13. Yksityisyystieto hakijoille
Nämä tietosuojatiedot koskevat kaikkia Georg Fischer Corporationin yrityksiä (katso Tietoja GF:stä, viitataan erikseen ja yhteensä nimellä ”GF”). Siinä annetaan tietoja hakutapahtuman yhteydessä tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn tyypistä, kattavuudesta ja tarkoituksista. GF käsittelee tietoja, jotka annat GF:n käyttöön (spekulatiivisen) hakemuksesi (verkossa, sähköpostilla tai kirjeitse) yhteydessä. Jos täytät spekulatiivisen hakemuksen ja annat suostumuksesi, lähetämme hakemuksesi eteenpäin muille GF-yrityksille tarvittaessa.
 
Controller ja GF-yritystietosuojavastaavalle
Tietosuojalain mukaisesti tietojesi käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä on GF-yritys, josta haet töitä. Voit tarvittaessa ottaa yhteyden GF:n yritystietosuojavastaavaan (Corporate Data Protection Officer) postitse osoitteessa: Georg Fischer Ltd, Amsler-Laffon-Strasse 9, 8201 Schaffhausen, Sveitsi, tai sähköpostitse dataprotection@georgfischer.com.
 
Verkkoportaali
Jos haet verkkoportaalin kautta, joudut luomaan hakijaprofiilin itsellesi tätä tarkoitusta varten. Joudut siihen antamaan tittelisi, etunimesi, sukunimesi, sähköpostiosoitteesi, syntymäaikasi ja salasanan, lataamaan ansioluettelosi ja valitsemaan haluamasi kielen. Voit vapaasti lähettää muuta dataa ja tietoja, joita pidät asianmukaisina hakemuksellesi, enintään sallittuun datakokoon asti.
 
Tiedonkäsittelyn tarkoitukset ja laillinen perusta
GF käsittelee tietojasi ainoastaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja kansallisten tietosuojalakien mukaisesti
  • sopimuksen täyttämiseksi tai toimiin ryhtymiseksi ennen sopimuksen tekemistä (artiklan 6 (1) kohdan (b) mukaisesti (GDPR): nimitysprosessin hallinta, verkkoportaalin hallinnointi, kokemuksesi ja pätevyytesi arviointi ja tarvittaessa työsopimuksen tekemisen yhteydessä. Jos työsopimus tehdään, kanssasi sovitaan, mitä henkilökohtaisia tietoja saa tallentaa, kuinka pitkäksi ajaksi ja mihin tarkoitukseen;
  • lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (artikkelin 6 (1) kohdan (c) GDPR mukaan): yhdenmukaisuus tarkastus- ja raportointivelvoitteiden kanssa lain mukaan ja lakisääteisten säilytysaikojen noudattaminen;
  • oikeutettujen etujen vuoksi (artikkelin 6 (1) kohdan (f) GDPR mukaan): tilastollisten syiden tai oikeudellisten vaatimusten asettamisen, käyttämisen tai puolustamisen takia;
  • jos olet nimenomaisesti antanut suostumuksesi (artikkelin 6 (1) kohdan (a) GDPR mukaan): työpaikkojen tilaus ja tietojen julkaisu.
Tietojen siirtäminen
Ilman nimenomaista etukäteistä hyväksyntääsi GF siirtää tietojasi vain kun se on sallittu ja tarpeen. Jos GF siirtää tietojasi maihin, joiden tietosuojataso ei vastaa EU:n, Euroopan talousalueen (ETA) tai Sveitsin tasoa, näin tehdään vain, jos riittävä tietosuoja taataan näissä maissa (esimerkiksi EU:ssa vakiosopimuslausekkeet tai Yhdysvalloissa Privacy Shield -yksityisyyssuoja).
 
Säilyttäminen ja poistaminen
Saat itse poistaa milloin tahansa hakijaprofiilisi, jonka loit verkkoportaalissa.
Jos työsopimusta ei tehdä etkä pyydä tietojesi poistamista aiemmin, tietosi poistetaan automaattisesti tai tehdään nimettömiksi vähintään kuuden kuukauden kuluttua hakemusmenettelyn päätyttyä.
Jos hait verkon kautta ja annoit asianmukaisen hyväksynnän Tietojen julkaisu (Data release) -kohdassa, tietojasi ei poisteta viimeistään kuuden kuukauden kuluttua, kuten edellä on kuvattu. Sen sijaan ne tallennetaan hakemusmenettelyn ajaksi ja lisäksi 24 kuukauden ajaksi. Tämä johtuu siitä, että voit pyydettyäsi saada ilmoituksen sähköpostilla muista soveltuvista avoimista GF:n työpaikoista, kun niitä julkaistaan. Kun tämä aika on kulunut, tietosi poistetaan ja tehdään nimettömiksi samalla tavalla automaattisesti. Jos haluat, että tietosi postetaan ennen tätä, ilmoita GF:lle. Voit peruuttaa hyväksyntäsi, jonka annoit kohdassa Tietosuostumus (Data consent), milloin tahansa ilman selityksiä.
Edellä olevat tiedot eivät sovellu, jos lain säännökset estävät poistamisen, lisätallennus tarvitaan todisteiden esittämistä varten tai olet suostunut pidempään tallennusaikaan (esimerkiksi työsopimuksesi yhteydessä). Erilaiset säännökset saattavat koskea maita ETA:n ulkopuolella (esimerkiksi Kiinassa ja Yhdysvalloissa 2 vuotta; alkaen kieltäytymisestä)
 
Työpaikkailmoitusten tilaus
Jos olet rekisteröitynyt GF-verkkosivustolla vastaanottamaan työpaikkailmoituksia ja olet siitä syystä antanut hyväksyntäsi tiettyjen antamiesi tietokohteiden käytölle, näitä tietoja käytetään ilmoittamaan sinulle sähköpostilla (uutiskirje) GF:n työpaikoista, joiden uskomme kiinnostavan sinua. Ellet enää halua vastaanottaa uutiskirjettä, voit peruuttaa sen tilauksen milloin tahansa Peruuta tilaus (Unsubscribe) -linkistä, joka sisältyy kaikkiin uutiskirjeisiin, ja voit samalla ottaa käyttöön antamiesi tietojen poistamisen tai tekemisen nimettömiksi tätä tarkoitusta varten.
 
Tietoturva ja luottamuksellisuus
GF suojelee tietojasi valtuuttamatolta käytöltä, väärinkäytöltä, sopimattomalta siirrolta, valtuuttamattomalta muuttamiselta, laittomalta tuhoamiselta tai tahattomalta menetykseltä ryhtymällä asianmukaisiin teknisiin ja organisaatiollisiin toimenpiteisiin. GF edellyttää, että jokainen osapuoli, jolla on laillinen tietojesi käyttöoikeus, käsittelee näitä tietoja luottamuksellisesti ja suojelee niitä.
 
Oikeutesi
Voit milloin tahansa kieltäytyä tietojesi käsittelystä kasvokkain GF:n kanssa tulevaisuutta varten tai peruuttaa suostumuksesi; voit myös käyttää oikeuttasi koskien avaamista, korjausta tai poistamista, käsittelyn rajoittamista ja tietojen siirtämistä. Lisäksi sinulla on oikeus valittaa GF:n yritystietosuojavastaavalle (Corporate Data Protection Officer) tai milloin tahansa myös tietosuojan valvontaviranomaiselle henkilökohtaisten tietojesi käsittelystä GF:n taholta.
 
Muutokset
Näitä tietosuojatietoja voidaan muuttaa aika ajoin ilman etukäteisilmoitusta.
 
Päivitetty: kesäkuu 2020

Päivitetty: toukokuu 2021

Yhteystiedot

Holger Schieb

Corporate Data Protection Officer, Attorney at Law

Georg Fischer AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8201 Schaffhausen

Sveitsi