GF Piping Systems går forrest med langtidsholdbare, korrosions- og vedligeholdelsesfrie løsninger til distribution af vand ved at tilbyde hurtige, sikre og kundetilpassede installationer. Vores omfattende rørkomponenter, samlingsteknologier, kontrolsystemer og kundetilpassede løsninger sikrer effektivitet, pålidelighed, sikkerhed og en lang levetid.  GF Piping Systems sikrer ingen lækage i en estimeret levetid på 100 års.

value-bar-icon-gear2 Langvarige løsninger

I forsyningssektoren giver korrosionsfri systemer lavet af polyetylen langvarige løsninger med en estimeret levetid på 100 år.

value-bar-icon-1 Pålidelige og optimerede netværk

Vores PE-plastiksystemer i høj kvalitet garanterer den bedste lækagefri installation. GF Piping Systems tilbyder de rette rørkomponenter og optimerede svejsemaskiner, og garanterer økonomisk, pålidelig og sikker drift.

value-bar-icon-3 Garanteret installationskvalitet og kundetilpasning

Vores specialiserede løsninger omfatter ultralyds ikke-destruktiv afprøvning (NDT), der giver afprøvningsmuligheder på installationsstedet. De evaluerer og giver dig videnskabeligt bevis på, at svejsningerne er sikre. Vores tilpasningsteams udvikler kundespecificerede løsninger, der produceres i små partier og i ekstern præfabrikation. Med præfabrikation kan kunderne reducere forbindelsesarbejdet og tid brugt på området.

value-bar-icon-2 Bedre kontrol over dit tryk

Vores avancerede trykstyringsteknologi kan forhindre overtryk i dine rør, mens det giver nøjagtig, stabil gennemstrømning og øget gennemstrømningskapacitet til dine kunder. Den smarte ventils korrosionsfri polymerhus med betydeligt reduceret vægt kan gøre installationsomkostningerne 30-40 % mindre.

En livslang konsistent ydeevne

GF Piping Systems tilbyder bæredygtige løsninger til avancerede rørnetværk. Når du får alt fra én kilde, får du vidtspændende løsninger, der er fuldstændig kompatible. En kombination af fittings samt avanceret svejse- og samlingsteknologi såvel som værktøjer resulterer i pålidelig og omkostningseffektive installationer.

Det højeste niveau af sikkerhed og pålidelighed med FM-certificering for brandslukningsrør

Sikkerhed, pålidelighed og overholdelse af myndighedskrav er de væsentlige krav for vores værkkunder. GF Piping Systems tilbyder FM-certificerede systemer i overensstemmelse med ISO- og ASTM-standarderne for brandslukningsrør.

Vandlagring

Vandnetværket skal indeholde naturlige og kunstige reservoirer, hvor drikke- og servicevand kan opbevares. I tilfælde af ild kan vand hentes fra disse reservoirer til brandslukning. I tilfælde af skader på rørledninger eller udsving i forbruget hjælper de med at opretholde et konstant vandtryk gennem netværket og regulere vandmængden.Vores modulopbyggede system garanterer maksimal fleksibilitet og sikrer vandforsyningen.

Vandtilførselsledning

Vandtilførselsledninger transporterer råvand fra kilden, floder eller havet, til opbevaringsområdet før dets behandling. Da lange afstande forbindes, er det nødvendigt med en korrosionsfri løsning. Det er ofte nødvendigt at involvere store dimensioner og fuldt pålidelige lækagefri systemer med en levetid på over 100 år for at sikre en konstant vandforsyning uden at afbryde driften. 

Overrisling

Overrisling omfatter dræning, jordindvinding og erosionsbekæmpelse. Hvis nogen af disse faktorer ignoreres på grund af enten en mangel på forståelse eller planlægning, er det sikkert, at landbrugsproduktionen falder.Det er et system, der strækker sig over mange tekniske og ikke-tekniske discipliner, og som kun virker effektivt og kontinuerligt, når alle komponenter integreres fejlfrit. GF Piping Systems tilbyder fremragende og teknisk kompetente produkter til nybyggerier såvel som vedligeholdelse og reparation af aktuelle overrislingsnetværker.

Drivhuse

Drivhuse skal skabe forskellige miljømæssige betingelser såsom luftfugtighed, temperatur og udluftning af jord – ofte i meget krævende miljøer. Fødevareproduktion adskilles fra det lokale vejr ved at bygge store drivhuse eller gennemføre udvidet overrisling for at øge produceringen af mad per arealenhed. Systemer der er simple at installere og garanterer en sikker, vandtæt distribution gennem hele produktets levetid, bliver til en vigtig attribut. GF Piping Systems giver løsninger til overrisling, der tilbyder nul lækager og er udviklet til at holde i 50 år.

Gødningsvanding

En af de vigtigste innovationer for nylig inden for grøntsagsdyrkning er gødningsvanding. Det er nu også til stede i friluftsgødning. I dag er gødningsvanding, der introducerer et specifikt næringsstof i overrislingsvandet, et system til at øge dyrkningens kvalitet og udbytte. Det begrænser vandspild og fordeling af gødning, hvilket også reducerer forureningen af jord som følge af lavere kvælstofforbrug. GF Piping Systems har utallige løsninger til at producere enheder til gødningsvanding, herunder iJOINT kompressionsfittings og -rørbøjler, PVC-U-fittings og -ventiler, PE elektrosvejse- og stuksvejsefittings, måle- og kontroludstyr, og til at producere forgreningsrør.

Landskabsoverrisling

Anlægning af haver, parker og endda vejkantsrabatter kræver ekspertise i gartneri og kunstnerisk design til at muliggøre, at flora og fauna trives under sandsynligvis unaturlige forhold. GF Piping Systems tilbyder produkter og tjenester for designere for at sikre mange års driftstid i selv de mest udfordrende landskabsprojekter.

Idrætsanlæg

Idrætsanlæg kræver specielt udviklede og yderst pålidelige overrislingssystemer. I nogle tilfælde installeres endda højtryksrørledninger for at sikre den korrekte distribution af vand over store afstande.
Derfor tilbyder vi samlingsteknologi i høj kvalitet, herunder vores elektrosvejsesystem ELGEF Plus og iJOINT-kompressionsfittings for at sikre transport og distribution af vand for at få en fremragende præstation på idrætsanlæggene.

Vores udvalg

Georg Fischer A/S

Roskildevej 342E

2630 Taastrup

Danmark