Jobansøgning: dine oplysninger

Venligst udfyld alle felter mæket med *

Afkryds mindst et felt

Upload dit dokument

Foretrukne formater: Word-, RTF- eller PDF-dokumenter. Hvis du vil vedhæfte flere dokumenter til din ansøgning, skal du vedhæfte dem som en komprimeret ZIP-fil.

Dette felt skal udfyldes

Intet valgt

Samtykke til beskyttelse af personlige oplysninger *

This is required

Formular kan ikke sendes. Kontroller venligst de markede felter.

Disclaimer

Vær opmærksom på, at alle personoplysninger, som du sender over internettet til Georg Fischer AG eller dennes tilknyttede virksomheder, afsendes af dig på egen risiko. Under ingen omstændigheder er Georg Fischer ansvarlig for tab, skade eller personskade, som du pådrager dig som følge af din beslutning om at overføre dine personoplysninger over internettet.

Ved at overføre dine personoplysninger til Georg Fischer over internettet accepterer du, at de må blive opbevaret eller behandlet af Georg Fischer med hensyn til potentiel ansættelse. Din accept omfatter tilladelse til at videregive disse oplysninger til vores tilknyttede virksomheder, der også må opbevare og behandle oplysningerne. Dette omfatter muligheden for, at oplysningerne overføres til udlandet, således at de er tilgængelige på verdensplan, herunder i lande der måske ikke har databeskyttelseslove eller -standarder.

Når dine oplysninger er modtaget af Georg Fischer, vil de, i det omfang vi har kontrol over oplysningerne, blive beskyttet efter bedste evne fra forsætlig eller utilsigtet videregivelse til personer, der ikke skal bruge dine oplysninger med henblik på potentiel ansættelse. Alle oplysninger fra dig ødelægges senest seks måneder efter afslag på din ansøgning.

Alle Georg Fischer AG's tilknyttede virksomheder, der driver virksomhed i USA, fører som arbejdsgiver ligestillingspolitik, og overholder fuldt ud alle føderale, statslige og lokale ansættelseslove.