Formulář žádosti o místo

Děkujeme vám za zájem o GF Piping Systems. Vyplněním žádosti níže se můžete ucházet o místo.

Žádost o pracovní místo: Vaše údaje

Vyplňte prosím všechna povinná pole označená *

Zaškrtněte alespoň jedno zaškrtávací políčko.

Nahrajte doklady

Preferované formáty: dokumenty Word, RTF nebo PDF. Pokud chcete k žádosti připojit několik dokladů, nahrajte je v komprimovaném souboru ZIP.

Toto pole je povinné

Není vybrána žádná položka

Souhlas se zpracováním osobních údajů *

This is required

Formulář nelze odeslat. Zkontrolujte označená pole.

Disclaimer

Mějte na paměti, že jakékoli osobní údaje, které společnosti Georg Fischer AG nebo jejím dceřinným společnostem přes internet odesíláte, poskytujete na vlastní nebezpečí. V žádném případě nebude společnost Georg Fischer odpovídat za jakékoli ztráty, škody nebo zranění v důsledku rozhodnutí odesílat osobní údaje přes internet.

Souhlasíte s tím, že poskytnutím osobních údajů společnosti Georg Fischer přes internet může společnost Georg Fischer údaje s ohledem na potenciální zaměstnání ukládat a zpracovávat. Váš souhlas zahrnuje převod údajů jakýmkoli dceřiným společnostem , které mohou údaje rovněž ukládat a zpracovávat. Patří sem také možnost převodu údajů do zahraničí, přičemž takové údaje mohou být přístupné po celém světě, včetně zemí, které nemají zákony nebo normy na ochranu údajů.

Jakmile společnost Georg Fischer údaje převezme, budou chráněny v rozsahu, v jakém nad nimi máme kontrolu, podle svých nejlepších možností před záměrným nebo neúmyslným zveřejnením osobám, které tyto údaje nepotřebují, a to s ohledem na váš zájem o potenciální zaměstnání. Veškeré vámi poskytnuté údaje budou zlikvidovány nejpozději do šesti měsíců po zamítnutí žádosti.

Všechny dceřinné společnosti skupiny Georg Fischer AG, které působí ve Spojených státech, jsou zaměstnanvatelé s rovnými příležitostmi a dodržují všechny platné federální, státní a místní pracovní zákony.