value-bar-icon-3 Spolehlivé systémy s životností přes 100 let

value-bar-icon-2 Stabilní přívod vody bez přerušení provozu

Nepropustné systémy minimalizují ztráty vody

wolke Dlouhá životnost produktu má kladný vliv na uhlíkovou stopu

Produkty

Georg Fischer Rohrleitungssysteme GmbH

Odštěpný závod č.p. 488

664 03 Podolí

Česko

GF logo on the headquarters building