Condițiile generale de achiziționare pentru materiale și componente

In the following points we establish the binding framework for aspects related to ordering from suppliers, such as delivery conditions and payment processes. Liability issues are also set out here.

General

 1. Aceste condiții guvernează toate furnizările de materiale și componente către fabricile GF Piping System în Europa.
 2. Prin acceptarea comenzii noastre sau prin furnizarea bunurilor comandate se consideră că furnizorul a acceptat prezentele condiții.
 3. Creează obligații numai comenzile sub formă trasabilă (în scris, prin fax, e-mail). Comenzile verbale sau comenzile telefonice, precum și modificările și adăugările la comanda noastră vor crea obligații numai dacă sunt confirmate de noi printr-o formă trasabilă. Termenii care variază de la condițiile noastre generale de achiziționare și termenii adiționali, inclusiv rezervările privind prețul sau cursul de schimb, precum și, în special, care se abat de la condițiile generale de vânzare și livrare ale furnizorului vor fi valide numai dacă sunt acceptate de către noi printr-o formă trasabilă.
 4. Furnizorul este invitat să returneze imediat confirmarea comenzii și să notifice data de livrare exactă.
 5. Transferarea comenzii în întregime terților va necesita consimțământul nostru prealabil, sub formă trasabilă.
 6. Furnizorul va fi răspunzător pentru toate costurile suportate de către noi ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de către furnizor sau ca urmare a livrărilor defectuoase sau care nu sunt convenite în mod valid.
 7. Aceste condiții generale de achiziționare se vor aplica și comenzilor viitoare.
 8. Angajaților noștri li se interzice să accepte cadouri, comisioane sau ale forme de compensare, de orice fel.

Prețuri și costuri de transport

 1. Cu excepția cazului în care este convenit altfel, prețurile sunt considerate ferme.
 2. În cazul comenzilor care nu afișează niciun preț sau doar un preț indicativ, ne rezervăm dreptul de a aproba prețul în urma primirii confirmării comenzii.
 3. Cu excepția cazului în care este convenit altfel, bunurile trebuie livrate DDP (Incoterms 2010) la destinația din ordinul de achiziție.

Facturi și plată

 1. Facturile trebuie transmise imediat după expedierea bunurilor la adresa indicată în comandă.
 2. Furnizorul nu poate pretinde plăți condiționate de îndeplinirea obligațiilor acestuia, înainte de îndeplinirea obligațiilor respective, cu excepția cazului în care neîndeplinirea acestora este cauzată de acțiunile sau omisiunile din partea noastră.

Livrare

 1. Livrările care ajung fără documentele de transport necesare vor fi depozitate pe cheltuiala și riscul furnizorului până la furnizarea corespunzătoare a documentelor respective.
 2. Expedierile parțiale și livrările în avans necesită aprobarea prealabilă din partea noastră.
 3. Livrările efectuate prin mesagerie sunt considerate efectuate numai dacă sunt dovedite prin note de livrare contrasemnate corespunzător de către noi. Livrările trebuie efectuate către departamentele respective ale fabricii noastre.
 4. Timpul de livrare va avea o importanță crucială. Timpul de livrare este considerat respectat în momentul în care bunurile ajung la fabrica noastră. Întârzierile previzibile care îngreunează livrarea în timp util, parțială sau în întregime, vor fi notificate imediat, specificând motivele și durata estimativă a întârzierii. Notificarea respectivă nu va aduce atingere despăgubirilor noastre legale (de exemplu, anularea parțială sau totală a comenzii).
 5. În cazul întârzierilor, furnizorul nu va fi scuzat pentru documentele, componentele fizice sau piesele de furnizat de către noi, decât dacă acesta a solicitat în timp util furnizarea lor. În acest caz, părțile vor conveni de comun acord asupra unei prelungiri rezonabile a perioadei de livrare.
 6. Riscul pentru bunurile comandate va trece la noi la sosirea lor în locul de realizare sau, dacă este convenit un test de acceptanță, după finalizarea reușită a testului respectiv.

Ambalare

 1. Furnizorul trebuie să asigure ambalarea corespunzătoare pe propriul cost și va fi răspunzător în cazul în care bunurile sunt deteriorate în timpul transportului ca urmare a ambalării necorespunzătoare.
 2. La alegerea noastră, furnizorul ne va plăti prețul facturat pentru materialul de ambalare returnat de noi fără cost sau va furniza o rambursare pertinentă.

Notificarea defectelor

 1. Fără a avea obligația de a respecta perioadele de inspecție legale, vom examina bunurile furnizate cât mai curând posibil.
 2. Efectuarea plăților sau desfășurarea testelor pre-expediere nu se consideră o renunțare la despăgubirile legale în cazul livrărilor neconforme.

Garanție

 1. Furnizorul garantează că bunurile au calitățile convenite, sunt potrivite pentru scopul specificat în contract și, în general, sunt lipsite de defecte care le afectează valoarea sau le împiedică adecvarea pentru utilizarea convenită sau obișnuită.
 2. Bunurile trebuie să respecte toate legile, reglementările aplicabile și normele de prevenire a accidentelor în vigoare în țara cumpărătorului. Pe lângă acestea, furnizorul garantează că bunurilor sunt lipsite de radioactivitate.
 3. În cazul în care există defecte la bunurile furnizate, avem dreptul de a beneficia de remediile legale pertinente. Cu toate acestea, vom avea dreptul de a rezilia contractul numai dacă furnizorul, într-o perioadă de timp rezonabilă, nu reușește sau nu dorește să repare defectul sau să înlocuiască produsul defect pe cheltuiala acestuia. În cazul unei urgențe sau dacă furnizorul nu își îndeplinește obligația de remediere a defectului, avem dreptul ca defectele să fie reparate pe cheltuiala furnizorului.
 4. Furnizorul va restitui costurile demontării bunurilor sau produselor defecte care s-au defectat ca urmare a bunurilor defecte livrate de furnizor, precum și costurile de reinstalare a bunurilor sau produselor lipsite de defecte.
 5. Cu excepția cazului în care este convenit altfel, perioada de garanție va fi de 30 de luni de la primirea bunurilor la fabrica noastră. În măsura în care părțile au convenit asupra supunerii bunurilor unui test funcțional de acceptanță la fabrica noastră, perioada de garanție va începe de la semnarea protocolului de acceptanță.
 6. Pretențiile pentru defecte, notificate corespunzător în perioada de garanție, se vor prescrie după 12 luni de la expirarea
  perioadei de garanție.
 7. Bunurile sau piesele defecte ale acestora vor rămâne la dispoziția noastră până la înlocuirea lor sau anularea contractului. După înlocuire, bunurile defecte sunt puse la dispoziția furnizorului în fabrica noastră.
 8. Garanția pentru înlocuire și reparații va fi aceeași cu cea convenită pentru livrarea originală; perioada de garanție pentru piesele înlocuite va începe din nou. Acest lucru se va aplica și pieselor și componentelor înlocuite.

Răspunderea pentru produse, asigurare

 1. Furnizorul își asumă răspunderea pentru toate pretențiile, daunele, pierderile, răspunderile, procesele și cheltuielile noastre rezultate din furnizarea bunurilor sau serviciilor necorespunzătoare.
 2. Furnizorul va încheia și va menține o asigurare de răspundere pentru produse care să ofere o acoperire globală de cel puțin 5 milioane de euro per incident în cazul vătămării, bolii sau decesului și/sau deteriorări ale bunurilor, precum și o acoperire de cel puțin 0,5 milioane de euro per caz și an calendaristic pentru costurile de demontare și reinstalare. Limitările acoperirii asigurării nu vor fi interpretate ca limitări ale răspunderii furnizorului.

Instrumente, patente, desene etc.

 1. Toate datele, desenele, echipamentele, patentele, instrumentele, modelele etc. puse de noi la dispoziția furnizorului în vederea fabricării bunurilor vor rămâne proprietatea noastră și nu pot fi folosite în alte scopuri și nu pot fi copiate sau dezvăluite terților. Drepturile de proprietate intelectuală rămân în proprietatea noastră. Toate documentele vor fi returnate, fără costuri, imediat ce nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea comenzii. De asemenea, dacă nu sunt convenite livrări, documentele ne vor fi returnate.
 2. Produsele fabricate în conformitate cu desenele, patentele, datele confidențiale și instrumentele noastre sau conform copiilor acestora nu vor fi utilizate pentru propriul uz și nu vor fi oferite sau livrate terților. Acest lucru se aplică și comenzilor tipărite.

Confidențialitate

 1. Furnizorul va trata comanda și toate elementele livrate asociate ca fiind confidențiale.

Drepturile de proprietate industrială

 1. Furnizorul garantează că bunurile și serviciile furnizate nu încalcă drepturile de proprietate ale terților. Furnizorul își asumă răspunderea pentru toate pretențiile de la terți față de noi, legate de acestea.

Locul de executare

 1. Locul de realizare a serviciilor și de finalizare a livrării bunurilor va fi destinația convenită. Locul de executare a plății va fi sediul înregistrat al unității comerciale care a plasat comanda.

Jurisdicția și legislația aplicabilă

 1. Locul exclusiv de soluționare a neînțelegerilor va fi sediul nostru care a emis comanda. Cu toate acestea, vom avea dreptul de intenta proces în oricare altă instanță competentă.
 2. În cazul litigiilor, toate livrările vor face obiectul dreptului material în vigoare la locul de desfășurare a activității cumpărătorului, cu excepția prevederilor privind conflictul de legi, livrările din străinătate, în plus față de Convenția ONU privind vânzarea internațională de bunuri din 11.4.1980.

8/2011