Zaprojektowane przez GF Piping Systems urządzenie Hycleen Des do montażu na miejscu wytwarza niezwykle skuteczny roztwór podchlorynu sodu, zabijający bakterie oraz zapobiegający ich rozwojowi w wodzie gorącej i zimnej. Minimalna ilość produktów ubocznych i niski potencjał korozyjny roztworu sprawiają, że system będzie wydajnie pracować przez wiele lat. To optymalne rozwiązanie do skutecznej dezynfekcji chemicznej instalacji wody pitnej.

Wysoka skuteczność

Urządzenie wytwarza na żądanie stale świeży roztwór podchlorynu sodu skutecznie zwalczający patogeny, takie jak bakterie Legionella i Pseudomonas, obecne w wodzie pitnej.

Łatwość użytkowania i niskie ryzyko

Urządzenie jest łatwe do zamontowania w dowolnej instalacji. Postępowanie z substancjami niebezpiecznymi jest zminimalizowane, a tym samym bezpieczne dla ludzi i środowiska.

Minimalna ilość niechcianych produktów ubocznych

Ilość produktów ubocznych generowanych przez urządzenie Hycleen Des jest minimalna, dzięki czemu można je z powodzeniem stosować w instalacjach wody pitnej.

Niski potencjał korozyjny

Zainstalowane w systemie wody gorącej lub zimnej urządzenie wydłuża okres użytkowania produktów GF Piping Systems, co zostało potwierdzone przez niezależne jednostki badawcze.

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Polska