Kontinuerlig kontrol af niveauer detekterer en tanks niveauer kontinuerligt.  Afhængigt af procesvæskens anvendelseskrave og egenskaber kan enten et kontaktfri eller kontaktapparat anvendes.  GF niveausensorer giver nøjagtige niveauoplysninger via analoge eller digitale signaler for at sikre nem kommunikation med produktlivscyklusser.

For at opretholde fuld kontrol over væskeniveauet i tanke kan niveauafbrydere bruges til fysisk detektion af kritiske påfyldningsniveauer. Disse redskaber giver yderligere sikkerhed og kontrol. De installeres ofte sammen med en kontinuerlig niveausensor som backupsystem, og kan også anvendes til direkte at kontrollere påfyldnings- og tømningsprocesser.

Radarprincippet er den mest avancerede måleteknologi til at måle tankniveauer under selv udfordrende betingelser såsom kemiske dampe, tryktanke eller let skum. GF's kontaktfri radar er foretrukket på grund af dens sikkerhed og pålidelighed på lang sigt, og den anvendes til korroderende og dampende procesvæsker.

I beholdere der indeholder stærkt omrystede væsker eller tætte skumlag, er den styrede radarniveautransmitter et endnu mere pålideligt valg. Den tilbyder en god ydeevne for lave dielektriske væsker og skum, højtydende belægninger tilgængelige til beskyttelse af kontaktprober fra væsker og er ideel til kompakte tanke.

Den er nem at sætte i gang takket være universelle brugergrænseflader. Enkel bestilling på stedet via display- eller PC-konfigurationsværktøj. Én partner til at dække alle dine krav til måling af tankniveauer.

Georg Fischer A/S

Roskildevej 342E

2630 Taastrup

Danmark

GFPS_R023_Td1jyHWhp1.jpeg