Neutralizace

Téměř v každém procesu úpravy vody musí být pH vody upraveno tak, aby splňovalo požadované parametry. Jako příklad lze uvést, že odpadní vody je nutné neutralizovat před vypuštěním do veřejných čistíren odpadních vod. pH pitné vody připravované reverzní osmózou je rovněž nutné upravit v souladu s místními požadavky na pitnou vodu. Zásadité nebo kyselé odpadní vody se regulují úpravou pH. Pro zásaditou neutralizaci se většinou používá několik chemikálií, jako je například hydroxid sodný, a to přímo nebo v kombinaci se srážením roztoku sody. Společnost GF Piping Systems nabízí díky individuálním řešením v odvětví technologie řegulace a měření vysokou procesní spolehlivost a optimalizaci nákladů v této nákladově náročné oblasti.

Georg Fischer Rohrleitungssysteme GmbH

Podolí 488

664 03 Podolí

Česko

GF logo on the headquarters building