Čistička výfukových plynů

Mezinárodní námořní organizace stanovila omezení maximálního limitu síry v námořních palivech ze 3,5 % na 0,5 %. Všechny lodě na celém světě budou mít za několik let povinnost používat namísto topného oleje s vysokým obsahem síry, který v současnosti dominuje na trhu, paliva nebo plyn s nízkým obsahem síry. Vlastníci lodí budou muset zvolit, zda chtějí jako alternativu používat palivo s obsahem síry 0,5 % nebo technologii čištění. Čističky jsou systémy pro čištění výfukových plynů, které odstraňují z paliva síru, čímž umožňují průběžné používání HSFO.

Georg Fischer Rohrleitungssysteme GmbH

Podolí 488

664 03 Podolí

Česko

GF logo on the headquarters building