Kaasunpuhdistin

Kansainvälinen merenkulkujärjestö on vaatinut rikkipitoisuuden enimmäismäärän laskua meriliikenteen polttoaineissa 3,5 prosentista 0,5 prosenttiin. Kaikille laivoille ympäri maailmaa tulee muutaman vuoden kuluttua pakolliseksi käyttää vähärikkisiä polttoaineita tai kaasua markkinoita nykyään hallitsevan korkearikkisen polttoöljyn sijaan. Laivanvarustajien täytyy valita, käyttävätkö ne 0,5-prosenttista rikkipolttoainetta vai vaihtoehtoisesti jälkikäsittelytekniikkaa. Puhdistimet ovat pakokaasujen puhdistusjärjestelmiä, jotka poistavat rikkiä polttoaineesta mahdollistaen näin jatkuvan HSFO:n käytön.

Georg Fischer AB, Vantaa

Äyritie 12a

01510 Vantaa

Suomi

GFPS_R9021_aDLtxMBSsn.jpeg