value-bar-icon-1 Nejvyšší stupeň ochrany před výpadky výroby a ztrátou dobrého jména vlivem poškození z koroze

wolke Ideální pro přechod na sekundární chlazení a splnění ekologických předpisů

value-bar-icon-5 Rychlá montáž a uvedení do provozu s předizolací a svařováním elektrofúzí

hr Podpora ve všech fázích projektu ze strany místních specialistů společnosti GF Piping Systems

Mlékárny

Mlékárenský průmysl klade celou řadu požadavků na chlazení a zamražování. Chlazení mléka díky deskovému výměníku tepla, chlazení skladovacích nádrží mléka nebo skladovacích úseků mléčných produktů a potravin patří mezi nejběžnější oblasti využití.

Produkty

Pekárny

Pečení je proces, který je vysoce citlivý na teplotu. Ať už v případě velkých pekáren nebo malých regionálních provozů je systém chlazení pro pečivo klíčový. V takových provozech musí mít rozvod chlazené vody a roztoků glykolu efektivní, přesné a bezpečné.

Produkty

Maso a ryby

Výrobní haly potravin, balicí úseky pro čerstvé potraviny a samotnou výrobu představují všechny oblasti, ve kterých je prostředí s řízenou teplotou zásadní. Především v pracovních oblastech, ve kterých jsou potraviny vystaveny okolnímu prostředí, jsou mrazicí systémy s propylenglykolem (MPG) nejen běžné, ale často ze zákona povinné, a to z důvodu možnosti kontaminace potravin unikajícími mrazicími plyny.

Produkty

Georg Fischer Rohrleitungssysteme GmbH

Odštěpný závod č.p. 488

664 03 Podolí

Česko

GF logo on the headquarters building