Výroba potravin

Během výroby a zpracování potravin je nezbytné spolehlivé chlazení, které je naprosto hygienické a ekonomicky výhodné.

Mlékárny

Mlékárenský průmysl klade celou řadu požadavků na chlazení a zamražování. Chlazení mléka díky deskovému výměníku tepla, chlazení skladovacích nádrží mléka nebo skladovacích úseků mléčných produktů a potravin patří mezi nejběžnější oblasti využití.

Pekárny

Pečení je proces, který je vysoce citlivý na teplotu. Ať už v případě velkých pekáren nebo malých regionálních provozů je systém chlazení pro pečivo klíčový. V takových provozech musí mít rozvod chlazené vody a roztoků glykolu efektivní, přesné a bezpečné.

Maso a ryby

Výrobní haly potravin, balicí úseky pro čerstvé potraviny a samotnou výrobu představují všechny oblasti, ve kterých je prostředí s řízenou teplotou zásadní. Především v pracovních oblastech, ve kterých jsou potraviny vystaveny okolnímu prostředí, jsou mrazicí systémy s propylenglykolem (MPG) nejen běžné, ale často ze zákona povinné, a to z důvodu možnosti kontaminace potravin unikajícími mrazicími plyny.

Georg Fischer Rohrleitungssysteme GmbH

Podolí 488

664 03 Podolí

Česko

GF logo on the headquarters building