GF Piping Systems řeší některá z významných rizik v elektrárnách, včetně výpadků výroby a vyšších nákladů na údržbu způsobených úniky díky poškození trubek korozí a nefunkčních ventilů. 

value-bar-icon-6 Nižší náklady a rizika

Naše bezúdržbové plastové potrubní systémy umožňují rychlou a jednoduchou montáž a nejen díky tomu snižují náklady na investice, provoz a údržbu. Díky své flexibilitě do značné míry absorbují přirozené pohyby půdy, jako jsou zemětřesení a sesuvy půdy.

value-bar-icon-1 Garantovaná kvalita instalace

Nedestruktivní testovací technologie od společnosti GF Piping Systems ověřuje kvalitu svarů plastového systému s využitím ultrazvuku a příslušným způsobem je vyhodnocuje. Odhalí nekvalitní materiál, zkracuje dobu strávenou prací a zvyšuje bezpečnost systému.

value-bar-icon-5 Rychlá a kvalitní instalace

Společnost GF Piping Systems dokáže vyrobit prefabrikáty segmentových tvarovek a individuální díly trubek a dodá je na stavbu již částečně zkompletované. Na stavbě se tak minimalizuje objem práce a čas, zatímco se zvyšuje kvalita montáže.

hr Vyšší efektivita zaměstnanců

Naše měřicí a regulační technika poskytuje systémová a procesní data, které zákazníkům umožňují optimalizaci provozu a procesů. Pneumatické a elektrické pohony umožňují efektivnější práci personálu a vyšší efektivitu řízení procesů a kvality.

Nejvyšší úroveň bezpečnosti a spolehlivosti

Elektrárny vyžadují pro stabilizaci procesů výroby energie celou řadu chemikálií. Mezi nejcitlivější oblasti patří chlazení a úprava vody, protože případná porucha přímo ovlivňuje kontinuitu procesu výroby energie. Častým důvodem jsou závady způsobené chemickou korozí.

Související systémy

Georg Fischer Rohrleitungssysteme GmbH

Odštěpný závod č.p. 488

664 03 Podolí

Česko

GF logo on the headquarters building