value-bar-icon-1 Üretim durma sürelerine ve korozyon hasarının neden olduğu mal kaybına karşı en yüksek düzeyde koruma

wolke Çevre düzenlemelerine uymak amacıyla ikincil soğutmaya dönüştürmek için idealdir

value-bar-icon-5 Ön yalıtım ve elektrofüzyon ile hızlı kurulum ve hizmete alma

hr GF Piping Systems'in yerel uzmanları tarafından sağlanan tüm proje aşamalarında destek

Süt Ürünleri

Süt ürünleri endüstrisinin çok sayıda soğutma ve dondurma gereksinimi vardır. Plakalı bir ısı eşanjörü ile sütün soğutulması, sütlerin depolama tanklarının soğutulması veya diğer süt bazlı ürünler ve gıda maddeleri için depolama alanları en yaygın uygulamalardır.

Ürünler

Fırınlar

Pişirme işlemi, sıcaklığa oldukça duyarlı bir süreçtir. Büyük endüstriyel fırınlar veya daha küçük bölgesel tesisler için, soğutma sistemi fırıncılık çalışmalarında kritik öneme sahiptir. Bu tür tesislerde soğutulmuş su ve glikol solüsyonları verimli, doğru ve güvenli bir şekilde dağıtılmalıdır.

Ürünler

Et ve Balık

Gıda üretim odaları, taze gıda paketleme alanları ve üretim süreçlerinin kendileri, sıcaklık kontrollü ortamların gerekli olduğu alanlardır. Özellikle gıda maddelerinin çevredeki ortama maruz kaldığı çalışma alanlarında, propilen glikol (MPG) içeren ikincil soğutma sistemleri sadece yaygın olmakla kalmaz, aynı zamanda, soğutucu gazların sızması nedeniyle gıda kontaminasyonu olasılığı bulunduğu için yasalarca zorunludur.

Ürünler