value-bar-icon-6 Korozyonsuz tesisat sayesinde düşük maliyet

value-bar-icon-1 Çok çeşitli ön yalıtımlı bileşenler sayesinde sistem planlaması sırasında esneklik

value-bar-icon-5 Hızlı kurulum

hr GF Piping Systems yerel uzmanlarından destek

Bira Fabrikaları

Bira fabrikalarındaki ikincil soğutma da uzun bir geçmişe sahiptir; salamuralar ve tuz çözeltileri, genellikle fermantasyon sürecini soğutmak ve kontrol etmek için ve ayrıca depolama odalarında iklim kontrolü yapmak için kullanılır. Basit ve uygun maliyetli kurulumun ardından verimli, bakım gerektirmeyen bir sistem; her bira fabrikası yöneticisinin aradığı şey budur.

Ürünler

Şaraphaneler

Şarap üretim süreci boyunca, sıcaklık kontrollü bir ortam ve işlem, şaraphanenin verimliliği ve şarabın kalitesi bakımından büyük önem taşır. Fermantasyon işleminin kendisi sıcaklığa çok duyarlıdır ve depolama tanklarının soğutulmasını gerektirir. Bu, şaraphanelerdeki temel soğutma uygulamalarından biridir; taze ezilmiş üzüm suyu ve tüm depolama alanları gibi diğer uygulamaların da soğutulması gerekir.

Ürünler

Gazlı İçecekler

Alkolsüz içeceklerin ve gazlı suyun köpüren ve karakteristik tadı, CO2'nin suda çözülmesinden gelir ve seyreltik karbonik asit reaksiyonuna neden olur. Soğutma, tüm gazlı içecekler için şişeleme işleminin önemli bir parçasıdır.

Ürünler