Waterbehandeling

In de waterbehandeling is het verbeteren van de waterkwaliteit van drinkwater, verwerken van industrieel water of afvalwater de uitdaging. Onze oplossingen voor de waterinfrastructuur van waterbehandeling bieden u zekerheid.

De waterbehandelingsmarkt wordt geconfronteerd met verschillende uitdagingen, waarbij de toenemende verstedelijking en de opwarming van de aarde leiden tot één van de grootste vraagstukken, namelijk waterschaarste. Ook wordt de regelgeving inzake waterlozing strenger en stijgen de grondstofprijzen, terwijl de infrastructuur in de ontwikkelde wereld veroudert. Bovendien staan leveranciers onder druk om de digitalisering bij te houden, met het oog op de industrie van de toekomst. Het verbeteren van de waterkwaliteit om de impact ervan op productieprocessen en het milieu te verminderen is altijd een uitdaging. GF Piping Systems gaat deze uitdagingen aan met een uitgebreid systeemaanbod van buizen, fittingen, afsluiters en de ideale verbindingstechnologie, evenals een optimaal aangepaste selectie van componenten voor automatiseringstechnologie.

Het beheer van de watercyclus wordt steeds belangrijker en complexer. Intelligente technologieën voor procesautomatisering en uiterst betrouwbare producten leveren een waardevolle bijdrage aan de toekomst. GF Piping Systems biedt uitgebreide oplossingen voor alle toepassingen in de gehele watercyclus, van chemische doseersystemen en mediafiltratietoepassingen tot ionenwisselaars.

Procesautomatisering

De waterbehandelingsmarkt wordt geconfronteerd met verschillende uitdagingen, waarbij de toenemende verstedelijking en de opwarming van de aarde leiden tot een van de grootste vraagstukken, namelijk waterschaarste. Procesautomatisering speelt een integrale rol in de toenemende behoefte aan waterbesparing. Bij GF Piping Systems bieden wij diepgaande applicatiekennis van het gehele waterbehandelingsproces. Met onze expertise in het vakgebied hebben wij ruime ervaring bij uitdagingen in het waterbehandelingsproces.

Hoogste niveau van veiligheid en betrouwbaarheid

Drinkwater-, afvalwater-, ontziltingsinstallaties of aquaria en recreatiebaden: onze klanten worden, afhankelijk van het toepassingsgebied, met verschillende uitdagingen op het gebied van waterbehandeling geconfronteerd - van het garanderen van een hoge waterkwaliteit tot het leveren van betrouwbare metingen en het voldoen aan strenge voorschriften.

Gerelateerde systemen

Georg Fischer N.V.

Lange Veenteweg 19

8161 PA Epe

Nederland

GF logo on the headquarters building