Kemikaalien siirtäminen

Ympäristölle vaarallisten aineiden kuljettaminen turvallisesti on ehdottoman tärkeää. Jännitysmurtumien vaara putkijärjestelmissä on minimoitava. Kaksoissuojatut putkijärjestelmät voidaan toteuttaa sulkien pois käytännössä kaikki tapaturmavaarat. Tekniikka mahdollistaa sisä- ja ulkoputkiston hitsaamisen erikseen, jolloin kummankin linjan painetestaus voidaan tehdä toisistaan riippumatta.

Georg Fischer AB, Vantaa

Äyritie 12a

01510 Vantaa

Suomi

GFPS_R9021_aDLtxMBSsn.jpeg