GF Signet -johtavuus/vastuselektrodit soveltuvat moniin eri sovelluksiin erittäin puhtaan vedenlaadun valvonnasta heikkoihin happoihin ja emäksiin.

Monipuolisuutta

Helppokäyttöisiä antureita prosessi- ja puhtaan veden sovelluksiin on saatavana kahdessa eri tuoteperheessä, joihin kuuluu valikoima elektrodimateriaaleja ja prosessiliitäntöjä.

Tarkkuutta ja luotettavuutta

Kahden elektrodin anturit on valmistettu hallitulla pintakäsittelyllä, jolla taataan mittaustarkkuus ja toistettavuus. Luotettavuus on taattu kyvetin vakion yksittäistestauksella, jotta saadaan suurin mahdollinen mittaustarkkuus.

Anturielektroniikka

GF Signet 2850 -johtavuus/resistanssianturielektroniikkalaitteita on saatavana ei määrityksinä maksimaalisen asennusjoustavuuden takaamiseksi ja ne ovat myös yhteensopivia kaikkien GF Signet -johtavuuselektrodien kanssa.

Moniin eri tarkoituksiin

Niitä voidaan käyttää monissa erityyppisissä sovelluksissa puhtaan veden käsittelyjärjestelmistä jäähdytystorni-, kattilasuojaus-, saliniteetti- ja vesieläinten tukijärjestelmiin.

Georg Fischer AB, Vantaa

Äyritie 12a

01510 Vantaa

Suomi

GFPS_R9021_aDLtxMBSsn.jpeg