Nepřetržité měření hladiny průběžně ověřuje hladinu v nádrži.  V závislosti na požadavcích využití a vlastnostech technické kapaliny, lze využít nekontaktní nebo kontaktní senzor.  Spínače hladiny GF poskytují přesné informace o hladině prostřednictvím analogových nebo digitálních signálů a zajišťují snadné propojení s jednotkami PLC.

Pro zajištění úplné kontroly nad hladinou kapaliny v nádržích lze pro fyzikální stanovení kritické hladiny plnění použít spínače hladiny. Tyto přístroje poskytují dodatečnou bezpečnost a kontrolu. Instalují se často spolu se snímačem pro nepřetržité měření hladiny jako záložní systém a lze je použít také pro přímé řízení plnění a vypouštění.

Princip radaru je nejpokročilější technologií pro měření hladiny nádrže i v nejnáročnějších podmínkách, jako jsou chemické výpary, tlakové nádrže nebo lehké pěny. Bezkontaktní radar GF je oblíbený díky své bezpečnosti a dlouhodobé spolehlivosti a používá se pro korozivní a dýmavé technické kapaliny.

V nádržích s obsahem vysoce reaktivních kapalin nebo vrstvami husté pěny jsou radarové senzory pro měření hladiny nejspolehlivější volbou. Nabízí vynikající výkon v případě kapalin a pěn s nízkou dielektrickou hodnotou, kvalitní povlaky senzoru chrání kontaktní sondy před kapalinami a jsou ideální volbou pro kompaktní nádrže.

Integrace systému se snadno provádí díky univerzálnímu rozhraní. Jednoduché uvedení do provozu pomocí displeje nebo konfiguračního nástroje na počítači. Jeden dodavatel, který pokryje všechny Vaše požadavky na měření hladiny v nádrži.

Georg Fischer Rohrleitungssysteme GmbH

Odštěpný závod č.p. 488

664 03 Podolí

Česko

GF logo on the headquarters building