Nepřetržité měření hladiny průběžně ověřuje hladinu v nádrži.  V závislosti na požadavcích využití a vlastnostech technické kapaliny, lze využít nekontaktní nebo kontaktní senzor.  Spínače hladiny GF poskytují přesné informace o hladině prostřednictvím analogových nebo digitálních signálů a zajišťují snadné propojení s jednotkami PLC.

Pro zajištění úplné kontroly nad hladinou kapaliny v nádržích lze pro fyzikální stanovení kritické hladiny plnění použít spínače hladiny. Tyto přístroje poskytují dodatečnou bezpečnost a kontrolu. Instalují se často spolu se snímačem pro nepřetržité měření hladiny jako záložní systém a lze je použít také pro přímé řízení plnění a vypouštění.

Princip radaru je nejpokročilější technologií pro měření hladiny nádrže i v nejnáročnějších podmínkách, jako jsou chemické výpary, tlakové nádrže nebo lehké pěny. Bezkontaktní radar GF je oblíbený díky své bezpečnosti a dlouhodobé spolehlivosti a používá se pro korozivní a dýmavé technické kapaliny.

V nádržích s obsahem vysoce reaktivních kapalin nebo vrstvami husté pěny jsou radarové senzory pro měření hladiny nejspolehlivější volbou. Nabízí vynikající výkon v případě kapalin a pěn s nízkou dielektrickou hodnotou, kvalitní povlaky senzoru chrání kontaktní sondy před kapalinami a jsou ideální volbou pro kompaktní nádrže.

Integrace systému se snadno provádí díky univerzálnímu rozhraní. Jednoduché uvedení do provozu pomocí displeje nebo konfiguračního nástroje na počítači. Jeden dodavatel, který pokryje všechny Vaše požadavky na měření hladiny v nádrži.

Vodivé hladinové spínače

GF Piping Systems nabízí pečlivě vybranou řadu hladinových spínačů. Různé podmínky využití vyžadují vlastní principy fungování, konkrétní technologické přípojky a smáčivé materiály špičkové kvality. Hladinové spínače GF Piping Systems zajišťují bezpečnost v průmyslových nádržích.

Plovákové spínače

GF nabízí pečlivě vybranou řadu hladinových spínačů. Různé podmínky využití vyžadují vlastní principy fungování, specifická procesní spojení a smáčené materiály vynikající kvality. Bodové hladinové spínače GF zajišťují bezpečnost v průmyslových nádržích.

Hydrostatické hladinové spínače

GF Piping Systems nabízí kvalitní hydrostatické hladinové spínače pro nepřetržité měření hladiny. Vzhledem k tomu, že nejsou ovlivněné vrstvami pěny, vířením nebo chemickými plyny, poskytují vynikající chemickou kompatibilitu.

Nepřetržité měření hladiny radarovým senzorem

V nádržích s obsahem vysoce reaktivních kapalin nebo vrstvami husté pěny jsou radarové senzory GF pro měření hladiny nejlepším řešením s ohledem na výkon, spolehlivost a odolnost.

Nepřetržité ultrazvukové měření hladiny

Modely GF 2260 a 2270 jsou odolné a vysoce výkonné ultrazvukové senzory pro bezkontaktní nepřetržité měření hladiny. Snadno se instalují a jejich provoz je spolehlivý při vzdálenosti až do 15 metrů.

Vibrační spínače hladiny

GF nabízí ucelenou řadu hladinových spínačů. Každá instalace vyžaduje různé principy fungování, připojení spínačů a smáčené materiály vysoké kvality. Hladinové spínače GF zajišťují bezpečnost v průmyslových nádržích.

Georg Fischer Rohrleitungssysteme GmbH

Odštěpný závod č.p. 488

664 03 Podolí

Česko

GF logo on the headquarters building