Balastní systém

Pro zajištění podmínek bezpečného provozu po celou dobu plavby je nutné stanovit a spolehlivě dodržovat určité parametry týkající se stability traverz, tížnosti, náklonu, manévrovatelnost a namáhání palubního nosníku plavidla. Systémy balastní vody se proto používají za účelem zatížení na strategických místech plavidla. Pro zajištění optimálního vyvážení během plavby a při nakládání a vykládání zboží v přístavech se na palubě montuje balastní potrubí a systémy balastních nádrží.

Georg Fischer Rohrleitungssysteme GmbH

Podolí 488

664 03 Podolí

Česko

GF logo on the headquarters building