value-bar-icon-2 Nejvyšší stupeň ochrany před selháním systému díky plastovým součástem odolným vůči korozi

value-bar-icon-1 Bezpečná venkovní montáž (např. na střeše) bez jakýchkoli dodatečných ochranných prvků

value-bar-icon-5 Rychlá montáž a uvedení do provozu s předizolací a svařováním elektrofúzí

hr Podpora ze strany místních specialistů společnosti GF Piping Systems

Produkty

Georg Fischer Rohrleitungssysteme GmbH

Odštěpný závod č.p. 488

664 03 Podolí

Česko

GF logo on the headquarters building