GF Piping Systems näyttää tietä pitkäkestoisilla korroosio- ja huoltovapailla vedenjakeluratkaisuilla tarjoamalla nopeita, turvallisia ja mukautettuja laitteistoja. Kattavat putkikomponenttimme, liitostekniikkamme, ohjausjärjestelmämme ja räätälöidyt palvelumme parantavat tehokkuutta, luotettavuutta, turvallisuutta ja pitkäikäisyyttä.  GF Piping Systemsin järjestelmät ovat täysin vuotamattomia niiden arvioidun 100 vuoden käyttöiän ajan.

value-bar-icon-gear2 Pitkäaikaisia ratkaisuja

Yleishyödyllisten palveluiden alalla syöpymättömät, polyeteenistä valmistetut järjestelmät tarjoavat pitkäkestoiset ratkaisut, joiden käyttöaika on arviolta 100 vuotta.

value-bar-icon-1 Luotettavia ja optimoituja verkkoja

Korkealaatuiset PE-muovijärjestelmämme takaavat parhaat vuotamattomat putkistot. Tarjoamalla oikeat putkikomponentit ja optimoidut hitsauskoneet GF Piping Systems takaa taloudelliset, luotettavat ja turvalliset toiminnot.

value-bar-icon-3 Taattua laatua asennukseen ja räätälöintiin

Erikoisratkaisuihimme kuuluu ainetta rikkomaton ultraäänitestaus (NDT), joka tarjoaa testausvaihtoehtoja asennukseen. Se arvioi ja antaa tieteellista todistetta, että hitsit ovat pitäviä. Kustomointitiimimme kehittävät osia mittatilaustyönä ja esivalmistavat niitä käyttöpaikan ulkopuolella. Mittatilaustyöllä asiakkaat voivat lyhentää asennustyötä ja paikan päällä kulutettua aikaa.

value-bar-icon-2 Parempaa paineen hallintaa

Moderni paineenhallintateknologiamme voi estää putkien ylipaineistumisen toimittaen tarkkaa, vakaata virtausta ja suurempaa virtauskapasiteettia asiakkaillenne. Älykkään venttiilin huomattavasti kevyempi paino ja syöpymätön polymeerirunko voi alentaa asennuskustannuksia 30–40 prosentilla.

Tasaista suorituskykyä koko käyttöiän ajan

GF Piping Systems tarjoaa kestäviä ratkaisuja laajoille putkiverkoille. Kun kaikki tarvittava tulee yhdestä paikasta, saadaan kattavia, täydellisesti yhteensopivia ratkaisuja. Liitinten, uusinta teknologiaa edustavan hitsaus- ja liitosteknologian sekä työkalujen yhdistelmä tuottaa luotettavia ja kustannustehokkaita asennuksia.

Korkeatasoisinta turvallisuutta ja luotettavuutta palonsammutusvesiputkien FM-sertifikaatilla

Turvallisuus, luotettavuus ja säännösten noudattaminen ovat julkisten palveluiden asiakkaidemme olennaisia vaatimuksia. GF Piping Systems tarjoaa FM-sertifioituja järjestelmiä ISO- ja ASTM-standardien mukaan palonsammutusvesiputkille.

Veden varastointi

Vesiverkostoon täytyy sisältyä luonnon tai keinotekoisia altaita, joissa juoma- ja huoltovettä voidaan säilyttää. Tulipalossa vettä voidaan ottaa näistä altaista palonsammutusta varten. Jos putkistot vaurioituvat tai kulutukseen tulee vaihteluja, ne auttavat ylläpitämään jatkuvan vedenpaineen koko verkossa ja tasoittamaan vesimääriä.  Modulaarinen järjestelmämme takaa maksimaalisen joustavuuden ja varmistaa vedensaaannin.

Lataa esite

Vedenottolinjat

Vedenottolinjat kuljettavat raakavettä lähteestä, joista tai meristä vesivarastointialueelle ennen sen käsittelyä. Koska pitkät välimatkat kurotaan lyhyemmiksi, tarvitaan korroosiovapaata ratkaisua. Koska usein on kyseessä suuret koot, tarve on täydellisille, luotettaville ja vuotamattomille järjestelmille, joiden käyttöikä on yli 100 vuotta, ja jotka takaavat jatkuvan vedensaannin ilman häiriöitä. 

Sadetus

Sadetukseen kuuluu viemäröinti, maaperän talteenotto ja eroosion torjunta. Jos jokin näistä tekijöistä jätetään huomiotta joko ymmärryksen tai suunnittelun puutteesta, maatalouden tuottavuus laskee varmasti. Järjestelmän on katettava useita teknisiä ja ei-teknisiä tieteenaloja, ja se toimii tehokkaasti ja jatkuvasti vain, kun kaikki osat integroidaan saumattomasti toisiinsa. GF Piping Systems tarjoaa erinomaisia ja teknisesti päteviä tuotteita sekä uudisrakennukseen että ylläpitoon ja korjaukseen nykyajan kasteluverkostoille.

Lataa esite

Kasvihuoneet

Kasvihuoneisiin on luotava erilaisia ekologisia olosuhteita, ottaen huomioon kosteus, lämpötila ja maaperän ilmastus, usein hyvin vaativissa ympäristöissä. Ruoantuotanto erotetaan paikallisesta säästä rakentamalla suuria kasvihuoneita tai toteuttamalla laajoja sadetusjärjestelmiä, joilla tehostetaan ruoan tuottoa pinta-alayksikköä kohti. Järjestelmät, jotka on helppo asentaa ja jotka varmistavat varman, vedenpitävän jakelun tuotteen koko käyttöajalle, ovat etuisijalla. GF Piping Systems tarjoaa sadetusratkaisuja, jotka ovat vuotamattomia ja jotka on suunniteltu kestämään vähintään 50 vuotta.

Lataa esite

Kastelulannoitus

Yksi viime aikojen tärkeimmistä innovaatioista vihannesten viljelyn alalla on kastelulannoitus. Se on nyt käytössä myös avomaaviljelyssä. Nykyään kastelulannoitus, jossa lisätään tietty ravinne kasteluveteen, on järjestelmä, joka parantaa laatua ja viljetytuottoa. Sillä rajoitetaan vesihukkaa ja lannan jakelua, mikä myös vähentää maaperän pilaantumista alhaisemmalla typen kulutuksella. GF Piping Systemsillä on lukuisia ratkaisuja kastelulannoitusyksikköjen tuottamiseen, kuten iJOINT-puristusliittimet ja -yhteet, PVC-U-liittimet ja -venttiilit, PE-sähköhitsaus- ja puskuhitsausliittimet sekä mittaus- ja säätölaitteet.

Lataa esite

Maisemointisadetus

Puutarhojen, puistojen ja jopa tienvarsien maisemointi edellyttää asiantuntemusta puutarhaviljelyssä ja taiteellisessa suunnittelussa, jotta kasvisto ja eläimistö saadaan kukoistamaan todennäköisesti epäluonnollisissa olosuhteissa. GF Piping Systems tarjoaa suunnittelijoille tuotteita ja palveluita, jotka takaavat pitkän käytön vuosien ajaksi jopa kaikkein vaativimmissa maisemointiprojekteissa.

Lataa esite

Urheilukentät

Urheilukentillä vaaditaan erityisesti suunniteltuja ja erittäin luotettavia kastelujärjestelmiä. Joissakin tapauksissa asennetaan korkeapaineputkistoja, jotta varmistetaan veden asianmukainen levittyminen pitkillä etäisyyksillä.
Tästä syystä tarjoamme korkealaatuista liitosteknologiaa, kuten sähköhitsausjärjestelmä ELGEF Plus ja iJOINT-puristusliittimet, jolla varmistetaan veden siirto ja jakelu erinomaisella tavalla urheilukentillä.

Tuotevalikoimamme

Georg Fischer AB, Vantaa

Äyritie 12a

01510 Vantaa

Suomi

GFPS_R9021_aDLtxMBSsn.jpeg