Kontinuerlig måling af radarniveauer

I tanke der indeholder stærkt omrystede væsker eller tætte skumlag, er GF radarniveautransmitteren det bedste valg, når det kommer til ydeevne, pålidelighed og holdbarhed.

GF 2290 kontaktfri og 2291 styrede radarniveautransmittere er lavet til anvendelser med udfordrende måleniveauer.

Den styrede radarniveautransmitter type 2291, der anvender GWR (styret radarbølge), har evnen til nøjagtigt af aflæse, når andre kontaktfri eller invasive metoder fejler, og er løsningen til anvendelser med udfordrende måleniveauer uden bevægelige dele inde i tanken. Radarsignalet sendes ned gennem probesamlingen, hvilket eliminerer de interferenser, der forårsages af lave dielektriske væsker, kraftige dampe, let ledende skum, interne tankblokeringer, turbulenser, etc. Ved at fokusere al energien langs med proben kan type 2291 installeres i tanke samt bypass-rør med begrænset plads. Når radarsignalet når tankmediet, reflekteres det tilbage til radarsensoren, der så beregner tankniveauet baseret på signalets reflektionstid.

I anvendelser med kraftige dampe eller tykke skumlag med bevægelige dele inde i tanken er den 2290 kontaktfri radarniveautransmitter det rigtige valg.

Georg Fischer A/S

Roskildevej 342E

2630 Taastrup

Danmark

GFPS_R023_amqAlwKuwM.jpg