Datová centra

Nejmodernější plastové potrubní systémy pro vaše chladicí zařízení: účinné, spolehlivé a s nízkou uhlíkovou stopou.

Naše řešení plastových potrubí pro účely chlazení jsou výsledkem mnoha let objevných inovací, abychom vlastníkům a provozovatelům datových center mohli nabídnout rychlejší nastavení a efektivnější a spolehlivější provoz po celou dobu životnosti jejich aplikace.

value-bar-icon-6 O 25% menší spotřeba energie

Naše řešení potrubí pomáhají snižovat průměrné náklady na energie o 25 %, a to díky nízké tepelné vodivosti našeho systému předizolovaných trubek, tvarovek a ventilů.

wolke Významná ochrana životního prostředí

V průběhu celého životního cyklu vykazují plastové systémy rovnováhu oxidu uhličitého, která je o 80 % nižší než u kovových systémů, a navíc jsou plně recyklovatelné. Tím dochází ke zvýšení energetické účinnosti systému a zároveň k důležitému posílení ochrany životního prostředí.

value-bar-icon-3 100% bez údržby

Systémy jsou bezúdržbové po dobu 25 let, parotěsné a odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Dochází tak k minimalizaci nároků na údržbu a provozních nákladů chladicího systému a zajištění spolehlivého provozu.

value-bar-icon-1 Dodáváme kompletní řešení

Získejte podporu během všech fází projektu, od technických výpočtů během návrhu projektu až po řádnou instalaci našich produktů a prefabrikovaných součástí na místě montáže projektu.

Kompletní řešení systému pro vaše účely

GF Piping Systems nabízí řadu kompletních systémů vyvinutých speciálně pro datová centra s optimální přidanou hodnotou. Od venkovních systémů, v rámci kterých jsou naše řešení lehká a kompletně 100% odolná vůči povětrnostním vlivům, až po vnitřní rozvody chladícího média, včetně prázdných míst, s naším systémem dvojité ochrany s detekcí proti únikům. Níže najdete některé z instalací hlavního potrubí v datovém centru.

Náš portál pouze pro zákazníky

Vytvořili jsme vlastní konkrétní portál a datové centrum, které nabízí pomoc a podporu našim zákazníkům při přechodu od kovového potrubí k řešení s maximálním využitím plastů. Kromě podobného popisu konkrétních způsobů využití trubek GF v datovém centru poskytuje portál také cenné technické údaje pro klíčová technická řešení.

Datová centra v GF

Naše portfolio

Kontakt