Řízení průtoku je pro efektivní provoz jakéhokoli potrubního systému stejně zásadní jako výběr správného ventilu pro danou situaci. Široká řada typů ventilů GF Piping Systems je určená pro konkrétní funkce: kulové ventily, regulační ventily, regulace, sběr vzorků, počitadlo vypnutí, termostatické směšování a regulátory oběhu. Všechny ventily, které jsou vyrobené z odolného, vysoce kvalitního kovu, nabízí vynikající činitele průtoku za účelem optimalizace efektivity a minimalizace spotřeby energie systému.

Kulové ventily

Kovové kulové ventily jsou jednoduché a spolehlivé uzavírací ventily. Vyrábí se z robustního kovu a dokážou odolat v případě širokého teplotního rozmezí.

Zpětné ventily

Naše kovové zpětné ventily GF jsou mechanická bezpečnostní zařízení v rámci potrubí, které umožňují průtok pouze jedním směrem. Naše zpětné ventily se vyrábějí z bronzu a odolávají vysokým provozním hodnotám tlaku a teploty. Vyznačují se také nízkým poklesem tlaku.

Hydrologická bilance

Pitná voda musí být bezpečná, proto společnost GF Piping Systems nabízí celou řadu regulátorů oběhu pro automatické řízení teploty, zamezení tvorby biofilmu a usnadnění tepelné dezinfekce systém podle potřeby.

Řídicí ventily

Řídicí ventily GF Piping Systems uchovávají požadované charakteristiky průtoku v rámci potrubního systému. Jejich jednoduché provedení přináší kompaktní rozměry a umožňuje instalaci v omezených prostorách.

Odběrné ventily

Odběrné ventily od společnosti GF Piping Systems usnadňují mikrobiologickou analýzu vody. Jsou účinné až do 90 °C, v podstatě minimalizují místa stagnace a lze je snadno začlenit do stávajícího systému.

Počitadla vypnutí

Silný výkon v malém balení: vypínací jednotky a počitadla od GF Piping Systems se snadno instalují a připojují k rozvodům studené/horké vody. Díky šikoké řadě výrobků a vhodnému příslušenství se snadno montují do obvyklých předstěn a suchých stěn.

Termostatické směšovací ventily

Ventily GF Piping Systems pro termostatické směšování uchovávají smíšenou vodu při určité teplotě, což umožňuje výjimečnou přenost regulace a vyšší úroveň provozní bezpečnosti. Pro dosažení energetické účinnosti nevyžadují pomocné zdroje energie.

Georg Fischer Rohrleitungssysteme GmbH

Odštěpný závod č.p. 488

664 03 Podolí

Česko

GF logo on the headquarters building