Zatímco běžné průtokoměry vycházejí z instalací armatur náročných na čas a náklady, spolehají se výrobky GF Piping Systems s průtokoměrem U1000 V2 na přesnou měřicí techniku. Díky praktickému provedení se svorkou pomáhá zařízení snižovat náklady a zvyšovat efektivitu. S praktickým připojením bez narušení výroby. Zařízení U1000 V2 je uživatelsky přívětivé a pro provoz všestranné.

Jednoduchá montáž

Zařízení U1000 V2 dokáže fungovat za méně než dvě minuty – dokonce při spuštěné výrobě. Zásahy do potrubního systému nebo výroby a odborní pracovníci nejsou nutné.

Bezúdržbové měření

Po uvedení do provozu je zařízení U1000 V2 doslova bezúdržbové a poskytuje přesné výsledky měření spoustu let. Čištění nebo nové seřízení nad rámec potenciálních kalibrací stanovených normami nejsou nutné.

Garantovaná kvalita výrobků

Zařízení U1000 V2 neovlivňuje výrobní proces a látku díky bezkontaktnímu meření, čímž nepříznivě neovlivňuje ani kvalitu výrobků. Nedochází ke ztrátě tlaku. Není proto nutné vytvářet nové koncepce procesu nebo zařízení.

Maximální dostupnost

Zařízení U1000 V2 nepřichází do kontaktu s přepravovanou látkou a nemá žádné mechanické součásti, které by během měření byly namáhány. Také v případě agresivních látek, oděrů nebo vysokých hodnot tlaku je tedy maximální dostupnost zaručená.

Vhodné pro všechny rozměry

Průtokoměr je vhodný pro všechny rozměry a závisí především na látce, materiálu potrubí, místě montáže a jiných faktorech. To znamená, že zařízení U1000 V2 značně usnadňuje volbu vhodných snímačů.

Typické způsoby využití

  • Technologie pro průmyslové proces
  • Systém přívodu chemických látek
  • Úprava pitné vody a odpadních vod
  • Technologie pro potraviny
  • Technologie pro energie
  • Stavební technologie
Georg Fischer Rohrleitungssysteme GmbH

Odštěpný závod č.p. 488

664 03 Podolí

Česko

GF logo on the headquarters building