Niveau

GF biedt een groot aantal technologieën om niveaus in de tanks te meten, hetzij continu, hetzij schakelend. Vanwege de grote diversiteit aan vloeistoffen en systemen zijn er verschillende mogelijkheden nodig om uw procescondities controleerbaar te houden, dus niet alleen via meting in leidingsystemen maar ook via niveaumeting in tanks.

Continue niveaumeting detecteert het niveau in een tank voortdurend.  Afhankelijk van de toepassing en eigenschappen van de vloeistof kan een niveaumeter contactloos of middels contact met de vloeistof worden gebruikt.  GF-niveausensoren bieden accurate niveau-informatie door analoge of digitale signalen aan te bieden aan de besturing.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze Binnendienst Industrie

Georg Fischer N.V.

Lange Veenteweg 19

8161 PA Epe

Nederland

GF logo on the headquarters building