Ison rakennusprojektin menestyksekäs toteuttaminen edellyttää nykypäivän kiireellisessä business-maailmassa sen, että onnistuu voittamaan kaikki projektin tarjoamat haasteet. Projektin edetessä voit kohdata ammattitaitoisen työvoiman puutetta ja aikarajoituksiin, kustannusylityksiin, laatuongelmiin sekä rakennustyömaan fyysisen tilan asettamiin rajoituksiin liittyviä ongelmia. GF Piping Systemsin suunnittelu- ja esivalmistuspalvelut auttavat sinua vastaamaan näihin haasteisiin, sijaitsi sitten rakennusprojektisi missä tahansa päin maailmaa.

Voit parantaa projektisi tehokkuutta

90% putkistojärjestelmien toteutuksesta vastaavista projektipääliköistä sanovat, että suurempien osakokonaisuuksien esivalmistus parantaa tuottavuutta rakennustyömaalla. Tämän lisäksi 80% urakoitsijoista ja insinööreistä kertovat entistä paremmasta kustannusten ennustettavuudesta ja asiakastyytyväisyydestä.

Voit nostaa projektisi laatutasoa

Muualla kuin rakennustyömaalla tapahtuva putkisto-osuuksien esivalmistus suoritetaan valvotussa kokoonpanoympäristössä ammattitaitoisten asiantuntijoiden toimesta. Takaamme työmme laadun.

Voit luottaa kokemukseemme

Olemme jo yli 20 vuoden ajan tukeneet vaativien asiakkaiden kasvua monella tärkeällä alalla.

Maailmanlaajuinen toimintaympäristö

Sovellamme samaa vakioitua lähestymistapaa kaikissa eri puolilla maailmaa sijaitsevissa esivalmistus- ja kokoonpanotehtaissamme. Voimme näin tarjota samantasoisen laadun ja tuen kaikille asiakkaillemme, kaikkialla maailmassa!

Edustat sitten OEM-valmistajaa, urakoitsijaa, suunnitteluyritystä tai loppukäyttäjiä: GF Piping Systems haluaa olla sinun kumppanisi, toteuttamassa mailman monimutkaisimpia rakennusprojekteja. Olemme itse asiassa juuri suunnittelu- ja esivalmistuspalveluun liittyvien ratkaisujemme avulla monen kaikkein aktiivisimmilla aloilla toimivan suuren kansainvälisen teollisuusyrityksen kohdalla nouseet suosituimman maailmanlaajuisesti toimivan yhteistyökumppanin asemaan. Meidän globaalisti toimivan johtoryhmämme jäsenet selvittävät seuraavassa tämän onnistuneen lähestymistavan avainkohdat.

 

Rakennushankkeissa kohdataan haasteita

Amerikan liiketoimintayksikön johtaja (Head of Business Unit Americas) James Jackson on hyvin perillä niistä suurista haasteista, joita rakennushankkeissa kohdataan, sijaitsivat hankkeet sitten maantieteellisesti missä tahansa. Yhteistä kaikille näille haasteille on se tosiasia, että ne johtavat aina kustannusylityksiin. James Jackson voi myös kertoa siitä, miten GF Piping Systems voi auttaa sinua vastaamaan näihin haasteisiin sekä siitä, miten GF Specialized Solutions-ryhmä auttaa sinua ohjaamaan suuren ja monimutkaisen hankkeesi kaikkien karikoiden ohi. 

Vaatimukset kasvavat kaikilla markkina-alueilla

Pohjois-Euroopan aluejohtaja (Head of Region Northern Europe) Richard Trevaskis kertoo, että GF Piping Systems ryhtyi tarjoamaan putkisto-osuuksien esivalmistuspalveluja n. vuonna 2000. Kyse oli silloin siitä, että haluttiin vastata mikroelektroniikka-alan ja mekaanisten rakennuspalveluiden dramaattiseen kasvuun. Maailmanlaajuinen kasvumme jatkuu edelleen – pyrimme myös tänä päivänä palvelemaan niitä aloja, joiden toiminta laajenee poikkeuksellisen nopeasti: datakeskusalaa, teollisuuden vedenkäsittelylaitoksia, meriteollisuutta sekä kaasu- ja vesijohtoputkistoista vastaavia tahoja.

Meidän prosessit toimivat teidän eduksenne

Teknologian ja liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja (Head of Technology & Business Development) Patrick Fedor kuvailee GF Piping Systemsin tapaa tarjota apua suunnittelutyössä, valmistuksessa, osakokoonpanossa sekä valmiiden osakokonaisuuksien pakkauksessa ja kuljetuksessa. Tämän ansiosta asiakkaan projektin toteuttaminen tehostuu ja sen laatutaso paranee, samalla kun putkistojärjestelmän suorituskyky nousee ja luotettavuus paranee pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna. 

Menestystä muualla kuin asennustyömaalla tapahtuvan putkistokomponenttien esivalmistuksen avulla

Palvelutoiminnoista vastaava johtaja (Head of Service Operations) Reto Zollinger havainnollistaa, miten muualla kuin asennustyömaalla tapahtuvan putkisto-osuuksien esivalmistuspalvelun menestys toimii: kaikki alkaa asiakastapaamisella eli konsultoinnilla, jonka jälkeen projekti siirtyy Georg Fischerin suunnitteluinsinöörien työstettäväksi. Suoritamme jännitysanalyysilaskelmia selvittääksemme materiaalien lämpölaajenemisen ja -supistumisen, välttyäksemme paineiskuilta, sijoittaaksemme putkien kannakkeet ja tuet oikeisiin kohtiin putkistoa ja oikeille etäisyyksille toisistaan jne. Toimitamme lopulta asiakkaalle täydellisiä valmiiksi testattuja ja kattavasti dokumentoituja putkisto-osuuksia, joille myönnämme myös takuun.

Toimintaympäristömme on maailmanlaajuinen ja laatutasomme huippuluokkaa

Maailmanlaajuisten Specialized Solutions-toimintojen johtaja Bernd Schuster (Head Global Specialized Solutions) näyttää miten Georg Fischerin maailmanlaajuinen toimintaympäristö jakaantuu kahdentoista esivalmistus- ja kokoonpanotehtaan kesken. Hän kuvailee myös, miten tämän tehdasverkoston päätarkoituksena on asiakkaiden tukeminen standardoitujen toimintamenetelmien ja –ohjeiden avulla siten, että projektin toteutus ja ISO-sertifioitu laatu olisivat aina samat riippumatta siitä, missä päin maailmaa kyseinen projekti toteutetaan.

Esivalmistus- ja kokoonpanotehtaamme toimivat tiiviissä yhteistyössä toistensa kanssa

GF Piping Systemsin maailmanlaajuiseen esivalmistus- ja kokoonpanotehtaiden verkostoon kuuluu tänä päivänä yli 12 erillistä yksikköä. Nämä erilliset tehdasyksiköt voivat kuitenkin toimia koordinoidusti silloin, kun jokin projekti sitä edellyttää. Tehtaat voivat jakaa asiantuntemusta ja tuotantokapasiteettia keskenään siten, että tuloksena ovat aina asiakkaan kannalta parhaat mahdolliset ratkaisut, aikataulun mukaisesti, kaikkialla maailmassa.

Sijainnit
USA Dallas
  Irvine
  Shawnee
United Kingdom Coventry
Sweden Avesta
Switzerland Schaffhausen
UAE Abu Dhabi
Germany Dautphetal
China Shanghai
India Ratnagiri
Malaysia Klang
Indonesia Karawang
Australia Brisbane

Liittyvät järjestelmät

Georg Fischer AB, Vantaa

Äyritie 12a

01510 Vantaa

Suomi

GFPS_R9021_aDLtxMBSsn.jpeg