Haustechnik

Verkaufsleitung Haustechnik

Bereichsleiter Haustechnik

gfps-ch-vogel-michael.jpg

Michael Vogel

Bereichsleiter Haustechnik

Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8200 Schaffhausen

Schweiz

Verkaufsleiter Mitte

gfps-ch-saegesser-christian.jpg

Christian Sägesser

Bereichsleiter Versorgung

Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8200 Schaffhausen

Schweiz

Verkaufsleiter Ost

gfps-ch-tzionas-kostas.jpg

Kostas Tzionas

Verkaufsleiter Haustechnik Ost

Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8200 Schaffhausen

Schweiz

Verkaufsleiter Romandie

gfps-ch-gubser-eric.jpg

Eric Gubser

Verkaufsleiter Romandie

Verkaufsleiter Tessin

gfps-ch-quanchi-alex.jpg

Alex Quanchi

Verkauf Haustechnik

Region 1

gfps-ch-champendal-nathan.jpg

Nathan Champendal

Region 2

gfps-ch-pellet-guy.jpg

Guy Pellet

Region 3

gfps-ch-overney-daniel.jpg

Daniel Overney

Region 4

gfps-ch-sapuppo-mario.jpg

Mario Sapuppo

Region 5

gfps-ch-lang-roland.jpg

Roland Lang

Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8200 Schaffhausen

Schweiz

Region 6

gfps-ch-allemann-joel.jpg

Joel Allemann

Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8201 Schaffhausen

Schweiz

Region 7

gfps-ch-struebi-christoph.jpg

Christoph Strübi

Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8200 Schaffhausen

Schweiz

Region 8

gfps-ch-rittiner-blaise.jpg

Blaise Rittiner

Region 9

gfps-ch-christen-johny.jpg

Johny Christen

Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8200 Schaffhausen

Schweiz

Region 10

gfps-ch-andraccio-salvatore.jpg

Salvatore Andracchio

Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8200 Schaffhausen

Schweiz

Region 11

gfps-ch-steiner-roland.jpg

Roland Steiner

Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8200 Schaffhausen

Schweiz

Region 12

gfps-ch-rosenberger-oliver.jpg

Oliver Rosenberger

Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8200 Schaffhausen

Schweiz

Region 13

gfps-ch-spuhler_stefan.jpg

Stefan Spuhler

Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8200 Schaffhausen

Schweiz

Region 14

Martin Städler

Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8200 Schaffhausen

Schweiz

Markus Krüse

Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8200 Schaffhausen

Schweiz

Region 15

gfps-ch-torregrossa-davide.tif

Davide Torregrossa

Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8200 Schaffhausen

Schweiz

Region 16

gfps-ch-tannò-martin.jpg

Martin Tannò

Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8200 Schaffhausen

Schweiz

Region 17

gfps-ch-quanchi-alex.jpg

Alex Quanchi

gfps-ch-moser-laurent.jpg

Laurent Moser

Technische Berater
gfps-ch-walch-matthias.jpg

Matthias Walch

Teamleiter Technik Haustechnik

Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8200 Schaffhausen

Schweiz

gfps-ch-holderegger-rené.jpg

René Holderegger

Technik Haustechnik

Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8200 Schaffhausen

Schweiz

gfps-ch-bollinger-rené.jpg

René Bollinger

Technik Haustechnik

Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8200 Schaffhausen

Schweiz

gfps-ch-niederberger-edgar.jpg

Edgar Niederberger

Technik Haustechnik

Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8200 Schaffhausen

Schweiz

gfps-ch-lucente-emanuele.jpg

Emanuele Lucente

Technik Haustechnik

Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8200 Schaffhausen

Schweiz

gfps-ch-schudel-roman.jpg

Roman Schudel

Technik Haustechnik

Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8201 Schaffhausen

Schweiz

Andreas Dröfke

Technik Haustechnik

Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8201 Schaffhausen

Schweiz

gfps-ch-brunner-patrice.jpg

Patrice Brunner