Nepřetržité měření hladiny radarovým senzorem

V nádržích s obsahem vysoce reaktivních kapalin nebo vrstvami husté pěny jsou radarové senzory GF pro měření hladiny nejlepším řešením s ohledem na výkon, spolehlivost a odolnost.

Bezkontaktní radarový senzor GF 2290 a řízené radarové senzory 2291 jsou určené pro měření hladiny .

Díky přesnému snímání hladiny, kdy jiné bezkontaktní nebo invazivní metody měření selžou, je řízený hladinový senzor typu 2291 využívající GWR (guided wave radar) řešením měření hladiny v náročných aplikacích bez pohyblivých částí uvnitř nádrže. Radarový signál je vysílán po sestavě sondy, čímž se eliminuje rušení způsobené kapalinami s nízkou dielektrikou, silným zadýmením, méně vodivými pěnami, vnitřními překážkami v nádrži, turbulencemi atd. Soustředěním své energie podél sondy lze typ 2291 instalovat do nádrží popř. také obtokové potrubí s omezeným prostorem. Po dosažení hladiny média v nádrži se radarový signál odráží zpět k radarovému senzoru, který pak vypočítává hladinu nádrže na základě doby odrazu signálu.

V aplikacích s těžkými výpary nebo hustou pěnous uvnitř nádrže je bezkontaktní radarový hladinový spínač 2290 správnou volbou.

Georg Fischer Rohrleitungssysteme GmbH

Podolí 488

664 03 Podolí

Česko

GF logo on the headquarters building